Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Z A W I A D O M I E N I E
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku zwołuje
XVII SESJĘ RADY MIEJSKIEJ
na dzień 29 grudnia 2011 (czwartek) o godzinie 16:00
Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy i Miasta Ińsko.

Zapraszam mieszkańców Gminy i Miasta Ińsko
do wzięcia udziału w posiedzeniu 

Porządek obrad
siedemnastej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku
zwołanej na dzień 29 grudnia 2011 roku
o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

1) Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie posiedzenia, powitanie radnych i gości oraz stwierdzenie prawomocności obrad,
b) ustalenie porządku obrad.
c) przyjęcie protokołu z XVI Sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 23 listopada 2011 roku.
2) Informacja Burmistrza Ińska z działalności międzysesyjnej oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Ińsku w okresie międzysesyjnym.
3) Interpelacje i zapytania Radnych.
4) Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie:
a) uchwalenia budżetu Gminy Ińsko na 2012 rok (druk nr 1 – przekazano Radnym w dniu 23 listopada 2011 roku),po uprzednim:
• przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie (druk nr 2 i 3),
• przedstawienie opinii Komisji Rady Miejskiej,
• dyskusja,
b) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2012-2025 (druk nr 4 - przekazano Radnym w dniu 23 listopada 2011 roku) po uprzednim:
przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie (druk nr 5).
• przedstawienie opinii Komisji Rady Miejskiej,
• dyskusja,

c) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2012 (druk nr 6),
d) przyjęcia od Powiatu Stargardzkiego zadań w zakresie całorocznego utrzymania ulic powiatowych w obrębie miasta Ińsko (druk nr 7),
e) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Ińsku (druk nr 8),
f) zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Ińsku (druk nr 9):
- Komisji Spraw Społecznych,
- Komisji Rozwoju Gospodarczego,
- Komisji Rewizyjnej.
g) zmian w budżecie na 2011 rok (druk nr 10 – zostanie dostarczony podczas wspólnego posiedzenia Komisji RM w dniu 28 grudnia 2011 roku),
h) wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2011- 2025 (druk nr 11 – zostanie dostarczony podczas wspólnego posiedzenia Komisji RM w dniu 28 grudnia 2011 roku).
5) Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.
6) Wolne wnioski.
7) Komunikaty i informacje.
8) Zakończenie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 27-12-2011 08:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 27-12-2011
Ostatnia aktualizacja: - 27-12-2011 08:41