Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dnia 09 lutego 2012 roku o godzinie 16:00
w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta  w Ińsku
odbędzie się osiemnasta Sesja Rady Miejskiej w Ińsku VI kadencji
 Serdecznie zapraszamy mieszkańców gminy i miasta Ińsko do wzięcia udziału w posiedzeniu. 

 

Porządek obrad
osiemnastej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku
zwołanej na dzień 09 lutego 2012 roku
o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

1) Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie posiedzenia, powitanie radnych i gości oraz stwierdzenie prawomocności obrad,
b) ustalenie porządku obrad.
c) przyjęcie protokołu z XVII Sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 29 grudnia 2011 roku. 
2) Informacja Burmistrza Ińska z działalności międzysesyjnej oraz z wykonania uchwał Rady Miejskiej w Ińsku w okresie międzysesyjnym. 
3) Przedstawienie sprawozdania z działalności Rady Miejskiej w Ińsku i Komisji Rozwoju Gospodarczego, Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku w okresie od początku kadencji do 31 grudnia 2011 roku (druk D).
4) Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.
5) Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie:
a) zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków (druk nr 1),
b) zatwierdzenia Wieloletniego Planu Rozwoju i Modernizacji Urządzeń Wodociągowych i Urządzeń Kanalizacyjnych Gminy Ińsko (druk nr 2),
c) przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ochrony Ofiar Przemocy na lata 2012 – 2015 (druk nr 3),
d) powoływania i odwoływania członków Zespołu Interdyscyplinarnego do spraw Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie w Ińsku oraz szczególnych warunków jego funkcjonowania (druk nr 4),
e) zmiany uchwały Nr XVI/104/2011 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ińsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2012 rok (druk nr 5),
f) zmiany uchwały Nr XXIX/272/2009 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 5 listopada 2009 roku w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego na terenie Gminy Ińsko (druk nr 6),
g) zmiany uchwały nr XVI/98/2011 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie określenia opłaty targowej (druk nr 7),
h) zmian budżetu na 2012 rok (druk nr 8),
i) wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego (druk nr 9),
j) zbycia nieruchomości na terenie miasta Ińsko w drodze bezprzetargowej (druk nr 10),
k) wprowadzenia zmian w uchwale Nr IX/75/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 27 czerwca 2007 roku w sprawie zarządzenia poboru podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia za inaso (druk nr 11) .

6) Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.
7) Wolne wnioski.
8) Komunikaty i informacje. 
9) Zakończenie obrad.
 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 06-02-2012 10:32
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 06-02-2012
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 06-02-2012 10:40