Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Z A W I A D O M I E N I E
Na podstawie art. 20 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) Przewodniczący Rady Miejskiej w Ińsku zwołuje
XXI SESJĘ RADY MIEJSKIEJ
na dzień 28 czerwca 2012 (czwartek) o godzinie 16:00
Miejscem obrad będzie sala konferencyjna Urzędu Gminy i Miasta Ińsko.

Zapraszam mieszkańców Gminy i Miasta Ińsko
do wzięcia udziału w posiedzeniu  

 

Porządek obrad
dwudziestej pierwszej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku
zwołanej na dzień 28 czerwca 2012 roku
o godzinie 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

 

1) Sprawy regulaminowe:
a) otwarcie posiedzenia, powitanie radnych i gości oraz stwierdzenie prawomocności obrad,
b) ustalenie porządku obrad,
c) przyjęcie protokołu z dwudziestej sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 30 maja 2012 roku. 

2) Informacja Burmistrza Ińska z działalności międzysesyjnej oraz o realizacji wniosków złożonych na poprzednich posiedzeniach.
3) Interpelacje i zapytania Radnych.
4) Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2011 rok:

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2011 rok wraz ze sprawozdaniami finansowymi za 2011 rok (sprawozdania Radni otrzymali we wcześniejszym terminie), ( 1A, 1B, 2)
 b) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego (załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu),
c) zapoznanie się opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2011 rok (opinię Radni otrzymali we wcześniejszym terminie)
d) przedstawianie opinii Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ińsku dotyczących wykonania budżetu za 2011rok (opinia zostanie wypracowana podczas wspólnego posiedzenia Komisji 26 czerwca 2012 roku), 
e) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ińska z tytułu wykonania budżetu za 2011 rok (druk nr 1),
f) zapoznanie się opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o wniosku Komisji Rewizyjnej (druk nr 2 - zostanie dostarczony w późniejszym terminie),
g) rozpatrzenie przez Radę Miejską sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2011 rok oraz ocena przez Radę Miejską wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2011 rok 

h) podjęcie uchwały Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ińska za 2011 rok (druk nr 3).

5) Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie:
a) zaciągnięcia pożyczki (druk nr 4),
b) zaciągnięcia pożyczki (druk nr 5),
c) zmian w budżecie na 2012 rok (druk nr 6),
d) zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ińsko (druk nr 7).
6) Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.
7) Wolne wnioski.
8) Komunikaty i informacje. 
9) Zakończenie obrad. 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 22-06-2012 13:52
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-06-2012
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 22-06-2012 14:10