herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

BURMISTRZ IŃSKA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości do 14.000 euro na WYKONANIE PROJEKTU REKULTYWACJI SKŁADOWISKA ODPADÓW KOMUNALNYCH INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE I OBOJĘTNE W MIEJSCOWOŚCI POWALICE GMINA IŃSKO