herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

Protokół z otwarcia ofert w ramach przetargu na "Wykonanie projektu rekultywacji składowiska odpadów komunalnych innych niż niebezpieczne i obojętne w miejscowości Powalice działka nr 10, 11, 12/1, 183/2, 184/1, 399/1 obr. Linówko gm. Ińsko" - zadanie ZP.Lś/271.A.9.2012