Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dnia 17 grudnia 2012 roku

o godzinie 10:00

w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku.

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy i Miasta do wzięcia udziału w posiedzeniu.

 

Porządek obrad

wspólnego posiedzenia

Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rozwoju Gospodarczego

i Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Ińsku

zwołanego na dzień 17 grudnia 2012 roku (poniedziałek) o godz. 10:00

w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

 

  1. Sprawy regulaminowe:

a)      otwarcie posiedzenia, powitanie radnych i gości zaproszonych oraz stwierdzenie prawomocności obrad,

b)      przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji z 27 listopada 2012 roku.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

a)     uchwalenia budżetu Gminy Ińsko na 2013 rok (projekt uchwały przekazano dla Radnych dnia 21 listopada 2012 roku)

po uprzednim:

- odczytaniu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną,

- odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej (druk nr 1 i 2),

przedstawieniu  autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały (druk nr 3),

- dyskusją nad projektem budżetu,

- głosowaniem wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza,

-  wypracowanie opinii komisji stałych rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych człon­ków komisji.

b)     uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2013-2025 (projekt uchwały przekazano dla Radnych dnia 21 listopada 2012 roku)

po uprzednim:

- przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie (druk nr 4),

- przedstawieniu  autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały (druk nr 4a),

- dyskusją,

- głosowaniem wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza,

- wypracowanie opinii Komisji Rady Miejskiej w Ińsku,

c) zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok (druk nr 5),

d) opinii dotyczącej planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Krzemieńskie Źródliska” (druk nr 6),

e) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 (druk nr 7),

f) porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ińsko a Gminą Miasto Szczecin w zakresie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk nr 8),

h) rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ińska (druk nr 10),

i) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Ińsku (druk nr 11),

j) zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Ińsku (druk nr 12).

3. Zajęcie stanowiska i rozpatrzenie wniosków złożonych do Rady Miejskiej w Ińsku:

a)      Zakładu Usług Budowlanych i Komunalnych w Ińsku o podwyższenie opłat za zbiórkę nieczystości stałych i wywóz na wysypisko Łęczyca(druk nr 13 – projekt uchwały zostanie opracowany na posiedzeniu Komisji),

b)      Pana Michała Kupczyńskiego dotyczących przygotowania projektów uchwał w sprawie obniżenia pensji dla Burmistrza Ińska i zmian Statutu Gminy Ińsko (druk nr 14 – projekty uchwał zostaną opracowane na posiedzeniu Komisji),

 

4. Zakończenie obrad.

 

Załączniki:

Druk nr 1

Druk nr 2

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kwiecień 13-12-2012 14:06
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 13-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 13-12-2012 14:29