Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dnia 31 grudnia 2012 roku o godzinie 11:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko odbędzie się

dwudziesta szósta Sesja Rady Miejskiej w Ińsku.

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy i Miasta do wzięcia udziału

w posiedzeniu. 

 

 

 

Porządek obrad

dwudziestej szóstej Sesji Rady Miejskiej

zwołanej na dzień 31 grudnia 2012 roku (poniedziałek) o godz.  11:00

w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

 

  1. Sprawy regulaminowe:

a)      otwarcie posiedzenia, powitanie radnych i gości zaproszonych oraz stwierdzenie prawomocności obrad,

b)      ustalenie porządku obrad,

c)      przyjęcie protokołu z dwudziestej piątej sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 28 listopada 2012 roku.

2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz realizacji wniosków złożonych na poprzednich posiedzeniach.

3. Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.

4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

a)      uchwalenia budżetu Gminy Ińsko na 2013 rok (projekt uchwały przekazano dla Radnych dnia 21 listopada 2012 roku)

po uprzednim:

- odczytaniu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza,

- odczytaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej (druk nr 1 i 2),

- odczytaniem opinii komisji stałych rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych człon­ków komisji,

- przedstawieniem stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych,

- odczytaniem propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nieuwzględnionych w projekcie budżetu,

- przedstawieniem ewentualnych autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały (druk nr 3),

- dyskusją nad projektem budżetu,

- głosowaniem wniesionych propozycji autopoprawek przez Burmistrza,

- głosowaniem wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Burmistrza w autopo­prawce oraz pozostałych zgłoszonych wniosków,

- głosowaniem uchwały.

b)      uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2013-2025 (projekt uchwały przekazano dla Radnych dnia 21 listopada 2012 roku)

po uprzednim:

- przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie (druk nr 4),

- przedstawienie opinii Komisji Rady Miejskiej w Ińsku,

 

- przedstawieniu autopoprawek Burmistrza do projektu uchwały,

- głosowanie wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza,

- dyskusja,

 - głosowaniem uchwały.

c) zmian budżetu i zmian w budżecie na 2012 rok (druk nr 5),

d) opinii dotyczącej planu ochrony dla rezerwatu przyrody „Krzemieńskie Źródliska” (druk nr 6),

e) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2013 (druk nr 7),

f) porozumienia międzygminnego pomiędzy Gminą Ińsko a Gminą Miasto Szczecin w zakresie zadań, o których mowa w ustawie z dnia 26.10.1982 roku o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi (druk nr 8),

g)  zmiany Uchwały nr XXV/166/2012 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 listopada 2012 roku w sprawie Regulaminy utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ińsko (druk nr 9),

h) rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ińska (druk nr 10),

i) zatwierdzenia planu pracy Rady Miejskiej w Ińsku (druk nr 11),

j) zatwierdzenia planów pracy Komisji stałych Rady Miejskiej w Ińsku (druk nr 12).

k) rozpatrzenia wniosku (druk nr 13),

l) rozpatrzenia wniosku (druk nr 14).

5. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych i Sołtysów.

6. Wolne wnioski.

7. Komunikaty i informacje.

8. Zakończenie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kwiecień 20-12-2012 12:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 20-12-2012
Ostatnia aktualizacja: Monika Kwiecień 28-12-2012 09:21