Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

UCHWAŁA Nr V/51/2003 w sprawie: ograniczenia używania materiałów pirotechnicznych na terenie gminy Ińsko


UCHWAŁA Nr V/51/2003

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 22.04.2003r.

w sprawie: ograniczenia używania materiałów pirotechnicznych na terenie gminy Ińsko

Na podstawie art. 40 ust. 3 i 4 oraz art. 41 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz. U. z 2001r. Nr 142 poz. 1591, zm. 2002r. Nr 23 poz. 220, Nr 62 poz. 558, Nr 113 poz. 984), uchwala się co następuje:

§ 1. Wprowadza się zakaz używania materiałów pirotechnicznych na terenie całej gminy.

§ 2. Zakaz, o którym mowa w § 1 nie dotyczy 1 stycznia oraz 25, 26 i 31 grudnia każdego roku.

§ 3. Burmistrz może udzielić jednorazowego zezwolenia na używanie materiałów pirotechnicznych w innych dniach niż wymienione w § 2 na pisemny wniosek osoby zainteresowanej.

§ 4. Osoby nie przestrzegające zakazu wymienionego w § 1 podlegają karze grzywny wymierzonej w trybie i na zasadach określonych w prawie o wykroczeniach.

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ińsko.

§ 6. Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa

Zachodniopomorskiego oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń.

§ 7. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Witold Ratkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 09-07-2003 17:04
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-07-2003
Ostatnia aktualizacja: - 09-07-2003 17:04