Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Burmistrz Ińska z siedzibą przy ulicy Bohaterów Warszawy 38, 73?140 Ińsko, ogłasza pierwszy przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż na własność samochodu ciężarowego FSC Starachowice STAR 742.


OGŁOSZENIE
BURMISTRZA IŃSKA O PRZETARGU

z dnia 18 stycznia 2013 roku

Burmistrz Ińska z siedzibą przy ulicy Bohaterów Warszawy 38, 73-140 Ińsko, ogłasza pierwszy przetarg ustny (licytacja) na sprzedaż na własność samochodu ciężarowego FSC Starachowice STAR 742.

Przedmiotem sprzedaży jest:

Samochód specjalistyczny - śmieciarka FSC Starachowice Star 742 z press-kontenerem PKH-10,
numer rejestracyjny ZST M058, VIN: SUSEFB2H6SA00001634,
silnik wysokoprężny (diesel) o pojemności 4.360 cm3, moc 77 kW, rok produkcji 1995, przebieg 133.957 km. Samochód niesprawny technicznie, z uwagi na nadmierne zużycie eksploatacyjne.

Cena wywoławcza - 2.000,00 zł. Wadium wynosi 200,00 zł.

Przedmiot przetargu jest zwolniony z podatku od towarów i usług na podstawie art. 43 ust.1 pkt 2 oraz ust. 2 ustawy z dnia 11 marca 2004 roku o podatku od towarów i usług (tekst jednolity Dz. U. z 2011 r. Nr 177, poz. 1054 z późn. zm.).

Przetarg odbędzie się w dniu 05 lutego 2013 roku o godzinie 1000 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku ul. Bohaterów Warszawy 38.

Postąpienie nie może wynosić mniej niż 1% ceny wywoławczej. Najniższe postąpienie wynosi 20 złotych.

Stawienie się jednego licytanta wystarcza do odbycia przetargu.

Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wpłacenie wadium w formie pieniądza na konto depozytowe Gminy Ińsko PKO BP S.A. O/Stargard Szcz. numer 88102048670000140200079848 w taki sposób, aby najpóźniej w dniu 01 lutego 2013 roku wadium znajdowało się na koncie depozytowym Gminy Ińsko. W tytule wpłaty proszę wpisać nazwę oraz numer rejestracyjny pojazdu. Wpłata wadium oznacza przyjęcie warunków przetargu. Wadium wniesione po terminie zostanie zwrócone wpłacającemu.

Dowód wpłacenia wadium oraz dowód tożsamości należy okazać komisji przetargowej przed przystąpieniem do przetargu.

Osoby prawne winny okazać komisji przetargowej aktualny odpis z KRS.

Pełnomocnicy występujący w imieniu osób fizycznych lub prawnych są zobowiązani do przedłożenia komisji przetargowej stosownego pełnomocnictwa udzielonego w formie pisemnej.

Wadium przepada na rzecz sprzedawcy, jeżeli żaden z uczestników licytacji nie zaofiaruje ceny nabycia równej cenie wywoławczej plus najniższe postąpienie. Wadium wpłacone przez uczestnika, który wygra przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia. Uczestnikom, którzy przetargu nie wygrali, wadium zwraca się niezwłocznie po zakończeniu przetargu.

Nabywca zobowiązany jest zapłacić cenę nabycia do dnia 12 lutego 2013 roku na konto Gminy Ińsko
PKO BP S.A. O/Stargard Szczeciński numer 91 1020 4867 0000 1302 0007 8485.

Jeżeli osoba ustalona w drodze przetargu jako nabywca nie uiści ceny nabycia w określonym terminie lub uchyli się
od zawarcia umowy, wpłacone wadium nie podlega zwrotowi.

Wydanie przedmiotu sprzedaży nabywcy następuje niezwłocznie po zapłaceniu ceny nabycia.

Pojazd można obejrzeć przy ulicy Bohaterów Warszawy 22 w Ińsku, od poniedziałku do piątku w godzinach od 1000 do 1400 w terminie od 18 stycznia do 01 lutego 2013 roku.

Bliższe informacje na temat przetargu można uzyskać w Urzędzie pok. numer 4, tel. 915621018.

Burmistrz Ińska zastrzega sobie prawo unieważnienia lub odwołania przetargu bez podania przyczyny.

Wywieszono na tablicach informacyjnych Urzędu oraz zamieszczono na stronie internetowej www.bip.insko.pl

w dniu 18 stycznia 2013 roku.

Burmistrz Ińska

Andrzej Racinowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Patrycja Zimnicka 18-01-2013 10:54
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 18-01-2013 10:54