Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dnia 07 lutego 2013 roku

o godzinie 10:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko odbędzie się

dwudziesta siódma Sesja Rady Miejskiej w Ińsku.

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy i Miasta do wzięcia udziału

w posiedzeniu. 

 

 

 

Porządek obrad

dwudziestej siódmej Sesji Rady Miejskiej

zwołanej na dzień 07 lutego 2013 roku (czwartek) o godz.  10:00

w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

 

  1. Sprawy regulaminowe:

a)      otwarcie posiedzenia, powitanie radnych i gości zaproszonych oraz stwierdzenie prawomocności obrad,

b)      ustalenie porządku obrad,

c)      przyjęcie protokołu z dwudziestej szóstej sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 31 grudnia 2012 roku.

2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz realizacji wniosków złożonych na poprzednich posiedzeniach.

3. Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.

4. Zapoznanie się Rady Miejskiej ze sprawozdaniem Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z działalności Komisji w roku 2012 (druk A).

5. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

a)      określenia górnych stawek opłat za usługi komunalne w zakresie usuwania odpadów stałych (druk nr 1),

b)      zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków  (druk nr 2, Radni ze względu na obszerność mogą zapoznać się z treścią wniosku oraz korekty do wniosku przedsiębiorstwa w Biurze Rady Miejskiej. Wniosek zamieszczono również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ińsko),

c)      rozpatrzenia skargi na Ośrodek Pomocy Społecznej w Ińsku oraz Burmistrza Ińska (druk nr 3),

d)      wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych   (druk nr 4),

e)      ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych i zniesienia współwłasności tych lokali (druk nr 5),

f)        zmian budżetu i zmian w budżecie na 2013 rok (druk nr 6),

g)      ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Ińsko (druk nr 7),

h)      ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia stawek opłaty targowej (druk nr 8),

i)        ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr II/12/2006 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (druk nr 9),

j)        ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVI/99/2011 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie opłaty miejscowej (druk nr 10)

6. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych i Sołtysów

7. Wolne wnioski.

8. Komunikaty i informacje.

Zakończenie obrad.

 

Załączniki do Druku Nr 2:

 

- Wniosek Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2012 roku

 

- Korekta do wniosku Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie z dnia 29 stycznia 2013 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kwiecień 31-01-2013 11:29
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 31-01-2013 11:29