Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dnia 05 lutego 2013 roku
o godzinie 10:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji  Rady Miejskiej w Ińsku.

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy i Miasta do wzięcia udziału

w posiedzeniu. 

 

Porządek obrad

wspólnego posiedzenia

Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rozwoju Gospodarczego

i Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Ińsku

zwołanego na dzień 05 lutego 2013 roku (wtorek) o godz. 10:00

w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

 

  1. Sprawy regulaminowe:

a)      otwarcie posiedzenia, powitanie radnych i gości zaproszonych oraz stwierdzenie prawomocności obrad,

b)      przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji z 17 grudnia 2012 roku

.2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Przewodniczącego Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ińsku z działalności Komisji w roku 2012 (druk A) – wypracowanie opinii.

3. Zapoznanie się z informacją Dyrektora Zespołu szkół w Ińsku na temat dowożenia uczniów do szkoły w roku 2012 (druk B) – wypracowanie opinii.

4. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

a)      określenia górnych stawek opłat za usługi komunalne w zakresie usuwania odpadów stałych (druk nr 1),

b)      zatwierdzenia taryf przedłożonych przez Przedsiębiorstwo Usług Wodnych i Sanitarnych Sp. z o.o. w Nowogardzie za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzenie ścieków  (druk nr 2, Radni ze względu na obszerność mogą zapoznać się z treścią wniosku oraz korekty do wniosku przedsiębiorstwa w Biurze Rady Miejskiej. Wniosek zamieszczono również w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ińsko),

c)      rozpatrzenia skargi na Ośrodek Pomocy Społecznej w Ińsku oraz Burmistrza Ińska (druk nr 3),

d)      wymagań, jakie powinien spełniać przedsiębiorca ubiegający się o uzyskanie zezwolenia w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych   (druk nr 4),

e)      ustanowienia odrębnej własności lokali mieszkalnych i zniesienia współwłasności tych lokali (druk nr 5),

f)        zmian budżetu i zmian w budżecie na 2013 rok (druk nr 6),

g)      ogłoszenia tekstu jednolitego w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla niepublicznych przedszkoli oraz innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Ińsko (druk nr 7),

h)      ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie określenia stawek opłaty targowej (druk nr 8),

i)        ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr II/12/2006 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 13 grudnia 2006 roku w sprawie określenia wzorów formularzy deklaracji na podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny (druk nr 9),

j)        ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały nr XVI/99/2011 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 23 listopada 2011 roku w sprawie opłaty miejscowej (druk nr 10).  

5. Zakończenie obrad.

 

Załączniki do Druku nr 2:

- Wniosek Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie z dnia 29 grudnia 2012 roku

- Korekta do wniosku Przedsiębiorstwa Usług Wodnych i Sanitarnych w Nowogardzie z dnia 29 stycznia 2013 roku

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kwiecień 31-01-2013 11:44
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 31-01-2013
Ostatnia aktualizacja: - 31-01-2013 11:44