Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dnia 26 marca 2013 roku

o godzinie 10:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko odbędzie się

dwudziesta ósma

Sesja Rady Miejskiej w Ińsku.

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy i Miasta do wzięcia udziału

w posiedzeniu. 

 

 

 

Porządek obrad

dwudziestej ósmej Sesji Rady Miejskiej

zwołanej na dzień 26 marca 2013 roku (wtorek) o godz.  10:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

 

  1. Sprawy regulaminowe:

a)      otwarcie posiedzenia, powitanie radnych i gości zaproszonych oraz stwierdzenie prawomocności obrad,

b)      ustalenie porządku obrad,

c)      przyjęcie protokołu z dwudziestej siódmej sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 07 lutego 2013 roku.

2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz realizacji wniosków złożonych na poprzednich posiedzeniach.

3. Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.

4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem zbiorczym z realizacji wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Ińsko, z uwzględnieniem kwoty różnicy o której mowa w art. 30a ust. 2 Karta Nauczyciela, za 2012 rok (druk A – przedstawia Dyrektor Zespołu Szkół w Ińsku).

5. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku z działalności w roku 2012 (druk C – przedstawia Kierownik OPS w Ińsku).

6. Zapoznanie się z informacją o współpracy Gminy Ińsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok (druk E – przedstawia Burmistrz Ińska).

7. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

a)       stwierdzenia nieważności uchwał podjętych na zebraniu w Sołectwie Storkowo w dniu 10 listopada 2011 roku  (druk nr 1 – projekt uchwały wniesiony przez  Komisję Rewizyjną),

b)      powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Ińsku (druk nr 2 - projekt uchwały wniesiony przez Komisję Rewizyjną),

c)      zwołania zebrania wiejskiego celem rozpatrzenia wniosku w sprawie odwołania Sołtysa Sołectwa Storkowo i Rady Sołeckiej Sołectwa Storkowo (druk nr 3 – projekt uchwały wniesiony przez Burmistrza Ińska ),

d)      wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego  (druk nr 4 - projekt uchwały wniesiony przez Burmistrza Ińska ),

e)      podziału Gminy Ińsko na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (druk nr 5 - projekt uchwały wniesiony przez Burmistrza Ińska ),

f)        programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ińsko w roku 2013 (druk nr 6 – projekt uchwały wniesiony przez Burmistrza Ińsko),

g)      zmian budżetu i zmian w budżecie na 2013 rok (druk nr 7 – projekt uchwały wniesiony przez Burmistrza Ińska),

h)      udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Stargardzkiemu – Zarządowi Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1759Z. Budowa chodnika w miejscowości Linówko” (druk nr 8 – projekt uchwały wniesiony przez Burmistrza Ińska),

i)        uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ińsko na lata 2013 - 2025 (druk nr 9 – projekt uchwały wniesiony przez Burmistrza Ińska),

j)        wskazania przedstawiciela do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Stargardzie Szczecińskim (druk nr 10 – projekt uchwały wniesiony przez Burmistrza Ińska),

k)      wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (druk nr 11 – projekt uchwały wniesiony przez Burmistrza Ińska),

l)        wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ińsko (druk nr 12 – projekt uchwały wniesiony przez Burmistrza Ińska),

ł)  ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
i Miasta Ińsko (druk nr 13 – projekt uchwały wniesiony przez Burmistrza Ińska).

8. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych i Sołtysów.

9. Wolne wnioski.

10. Komunikaty i informacje. 

11. Zakończenie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kwiecień 19-03-2013 15:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2013
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2013 15:14