Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dnia 25 marca 2013 roku
o godzinie 10:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji  Rady Miejskiej w Ińsku.

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy i Miasta do wzięcia udziału

w posiedzeniu. 

 

 

Porządek obrad

wspólnego posiedzenia

Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rozwoju Gospodarczego

i Komisji Rewizyjnej

Rady Miejskiej w Ińsku

zwołanego na dzień 25 marca 2013 roku (poniedziałek) o godz. 10:00

w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

 

  1. Sprawy regulaminowe:

a)      otwarcie posiedzenia, powitanie radnych i gości zaproszonych oraz stwierdzenie prawomocności obrad,

b)      przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji z 05 lutego 2013 roku.

2. Zapoznanie się ze sprawozdaniem zbiorczym z realizacji wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli  na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Ińsko, z uwzględnieniem kwoty różnicy o której mowa w art. 30a ust. 2 Karta Nauczyciela, za 2012 rok (druk A – przedstawia Dyrektor Zespołu Szkół w Ińsku).

3. Zapoznanie się z informacją na temat utrzymania i funkcjonowania cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Ińsko w roku 2012 (druk B – przedstawia Burmistrz Ińska i Zakład Usług Budowlanych i komunalnych w Ińsku).

4. Zapoznanie się ze sprawozdaniem Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku z działalności w roku 2012 (druk C – przedstawia Kierownik OPS w Ińsku).

5. Zapoznanie się z informacją na temat zamówień publicznych przeprowadzonych przez Gminę Ińsko w roku 2012 (druk D – przedstawia Burmistrz Ińska). cz. I i cz. II

6. Zapoznanie się z informacją o współpracy Gminy Ińsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok (druk E – przedstawia Burmistrz Ińska).

7. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

a) stwierdzenia nieważności uchwał podjętych na zebraniu w Sołectwie Storkowo w dniu 10 listopada 2011 roku  (druk nr 1 – projekt uchwały wniesiony przez  Komisję Rewizyjną),

b) powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Ińsku (druk nr 2 - projekt uchwały wniesiony przez Komisję Rewizyjną),

c) zwołania zebrania wiejskiego celem rozpatrzenia wniosku w sprawie odwołania Sołtysa Sołectwa Storkowo i Rady Sołeckiej Sołectwa Storkowo (druk nr 3 – projekt uchwały wniesiony przez Burmistrza Ińska ),

d) wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego  (druk nr 4 - projekt uchwały wniesiony przez Burmistrza Ińska ),

e) podziału Gminy Ińsko na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych (druk nr 5 - projekt uchwały wniesiony przez Burmistrza Ińska ),

f) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ińsko w roku 2013 (druk nr 6 – projekt uchwały wniesiony przez Burmistrza Ińsko),

g) zmian budżetu i zmian w budżecie na 2013 rok (druk nr 7 – projekt uchwały wniesiony przez Burmistrza Ińska),

h) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Stargardzkiemu – Zarządowi Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim na realizację zadania: „Przebudowa drogi powiatowej nr 1759Z. Budowa chodnika w miejscowości Linówko” (druk nr 8 – projekt uchwały wniesiony przez Burmistrza Ińska),

i) uchwalenia zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Ińsko na lata 2013 - 2025 (druk nr 9 – projekt uchwały wniesiony przez Burmistrza Ińska),

j) wskazania przedstawiciela do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Stargardzie Szczecińskim (druk nr 10 – projekt uchwały wniesiony przez Burmistrza Ińska),

k) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (druk nr 11 – projekt uchwały wniesiony przez Burmistrza Ińska),

l) wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ińsko (druk nr 12 – projekt uchwały wniesiony przez Burmistrza Ińska),

ł) ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy
i Miasta Ińsko (druk nr 13 – projekt uchwały wniesiony przez Burmistrza Ińska).

8. Zakończenie obrad.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kwiecień 19-03-2013 15:27
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2013
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2013 15:27