Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XXVIII/192/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie stwierdzenia nieważności uchwał podjętych na zebraniu w Sołectwie Storkowo w dniu 10 listopada 2011 roku

 

Uchwała nr XXVIII/193/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie powołania komisji doraźnej Rady Miejskiej w Ińsku

 

Uchwała nr XXVIII/194/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zwołania zebrania wiejskiego celem rozpoznania wniosku w sprawie odwołania Sołtysa Sołectwa Storkowo i Rady Sołeckiej Sołectwa Storkowo

 

Uchwała nr XXVIII/195/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w roku 2014

 

Uchwała nr XXVIII/196/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie podziału Gminy Ińsko na obwody głosowania, ustalenia ich granic i numerów oraz siedzib obwodowych komisji wyborczych

 

Uchwała nr XXVIII/197/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobieganiania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ińsko w 2013

 

Uchwała nr XXVIII/198/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2013 rok

 

Uchwała nr XXVIII/199/2013 Rady Miejksiej w Ińsku z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Stargardzkiemu - Zarządowi Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim na realizację zadania: "Przebudwa drogi powiatowej nr 1759Z. Budowa chodnika w miejscowości Linówko"

 

Uchwała nr XXVIII/200/2013 Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie uchwalenia zmiany prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2013-2025

 

Uchwała nr XXVIII/201/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wskazania przedstawiciela do Powiatowej Rady Zatrudnienia w Stargardzie Szczecińskim

 

Uchwała nr XXVIII/202/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik

 

Uchwała nr IX.76.S.2013 Kolegium Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie z dnia 30 kwietnia 2013 roku w sprawie stwierdzenia nieważności części uchwały Nr XXVII/202/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i stawki opłaty za pojemnik

 

Uchwała nr XXVIII/203/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez włascicieli nieruchomości położonych na terenie Gminy Ińsko

 

Uchwala nr XXVIII/204/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 26 marca 2013 roku w sprawie ogłoszenia tekstu jednolitego uchwały w sprawie Regulaminu przyznawania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Ińsko

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kwiecień 09-04-2013 08:13
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-04-2013
Ostatnia aktualizacja: Monika Kwiecień 27-05-2013 16:09