Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Gospodarka odpadami komunalnymi

ZAWIADOMIENIE O ZMIANIE STAWKI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI OD 1 MARCA 2020 R.

 

Burmistrz Ińska informuje, że Rada Miejska w Ińsku uchwaliła nowe stawki za gospodarowanie odpadami komunalnymi[1].

Od dnia 1 marca 2020 r. miesięczna stawka za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 20,00 zł od każdego mieszkańca jeśli odpady komunalne są zbierane i odbierane w sposób selektywny.

Każdy właściciel nieruchomości zamieszkałej otrzyma zawiadomienie o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi wyliczonej na podstawie danych wskazanych w dotychczas złożonej deklaracji oraz nowej stawki opłaty. W związku ze zmianą stawki właściciele nieruchomości nie są obowiązani do złożenia nowej deklaracji.

Właściciele nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi, którzy kompostują bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostownikach przydomowych mogą skorzystać ze zwolnienia w części opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składając do Urzędu Gminy i Miasta w Ińsku nową deklarację[2], w której zadeklarują kompostowanie ww. odpadów przydomowym kompostowniku. Wysokość zwolnienia wynosi 2,00 zł za każdą osobę zamieszkującą daną nieruchomość.

Ponadto przypomina się, że wszyscy właściciele nieruchomości, na których powstają odpady komunalne, mają obowiązek zbierania odpadów komunalnych w sposób selektywny. W przypadku gdy właściciel nieruchomości nie wypełni obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 60,00 zł od każdego mieszkańca.

Stawka opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi dla wszystkich właścicieli nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub innych nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe wynosi 169,00 zł

Właściciele powyższych nieruchomości, którzy do tej pory deklarowali brak selektywnej zbiórki odpadów komunalnych zobowiązani są do złożenia nowej deklaracji.

W przypadku, gdy właściciel nieruchomości, na których znajdują się domki letniskowe lub inne nieruchomości wykorzystywane na cele rekreacyjno-wypoczynkowe, nie wypełni obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 676,00 zł za rok.

Dla nieruchomości na której nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne opłata stanowi iloczyn zadeklarowanej liczby pojemników z odpadami komunalnymi oraz stawki opłaty za pojemnik/worek. Stawka opłaty za pojemnik z odpadami komunalnymi powstałymi na nieruchomości, na której nie zamieszkują mieszkańcy, zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny wynosi:

1) za pojemnik/ worek o pojemności 120 l – 5,50 zł,

2) za pojemnik o pojemności 240 l – 11,50 zł,

3 ) za pojemnik o pojemności 1100 l – 54,00 zł.

W przypadku gdy właściciel nieruchomości niezamieszkałej nie wypełni obowiązku zbierania odpadów w sposób selektywny miesięczna stawka opłaty podwyższonej za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

1) za pojemnik o pojemności 120 l – 22,00 zł,

2) za pojemnik o pojemności 240 l – 46,00 zł,

3 ) za pojemnik o pojemności 1100 l – 216,00 zł.

W przypadku nieruchomości niezamieszkałych lub niezamieszkałych w części, na których powstają odpady komunalne, zbierane dotychczas w sposób niesegregowany, należy złożyć korektę deklaracji do dnia 31 marca 2020 roku, wskazując zapotrzebowanie na worki dla poszczególnych frakcji odpadów komunalnych powstałych w wyniku segregacji.

Terminy wnoszenia opłat oraz numery indywidualnych rachunków bankowych, na które należy wpłacać opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi nie uległy zmianie.

Jednocześnie przypominamy wszystkim właścicielom nieruchomości, że wszelkie zmiany związane z ilością osób zamieszkujących w danej posesji (narodziny dzieci, zgony, zameldowania, wymeldowania) mające wpływ na wysokość opłaty należy zgłosić w formie nowej deklaracji.

 

Burmistrz Ińska

Jacek Liwak

 

[1] Uchwała Nr XIV/103/2020 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 770)

[2] Uchwała Nr XIV/104/2020 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 stycznia 2020 r. w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ińsko (Dz. Urz. Woj. Zachodniopomorskiego z 2020 r. poz. 771)

REGULAMIN

GMINNEGO PUNKTU ZBIÓRKI ODPADÓW W GMINIE IŃSKO


ZGŁOSZENIE DO EWIDENCJI ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH (SZAMB)
LUB PRZYDOMOWYCH OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW

 

SPOSÓB SEGREGACJI ODPADÓW - SELEKCJA


REGULAMIN UTRZYMANIA CZYSTOŚCI I PORZĄDKU NA TERENIE GMINY IŃSKO

 


NOWY DRUK DEKLARACJI
obowiązujący od dnia 01 marca 2020 r


UCHWAŁA RM W IŃSKU w sprawie określenia terminu, częstotliwości i trybu uiszczenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi

UCHWAŁA RM W IŃSKU w sprawie ustalenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
składanej przez właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Ińsko

 

UCHWAŁA RM W IŃSKU w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia stawki tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik lub worek o określonej pojemności

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 15-05-2013 14:31
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-05-2013
Ostatnia aktualizacja: Michał Kupczyński 16-03-2020 09:49