Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dnia 30 grudnia 2013 roku

o godzinie 12:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko odbędzie się

trzydziesta czwarta Sesja Rady Miejskiej w Ińsku.

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy i Miasta do wzięcia udziałuw posiedzeniu. 

 

Porządek obrad

trzydziestej czwartej Sesji Rady Miejskiej

zwołanej na dzień 30 grudnia 2013 roku (poniedziałek) o godz.  12:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

 

1. Sprawy regulaminowe:

a)      otwarcie posiedzenia, powitanie radnych i gości zaproszonych oraz stwierdzenie prawomocności obrad,

b)      ustalenie porządku obrad,

c)      przyjęcie protokołu z trzydziestej trzeciej sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 26 listopada 2013 roku.

2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz realizacji wniosków złożonych na poprzednich posiedzeniach.

3. Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.

4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

 

a) uchwalenia budżetu Gminy Ińsko na 2014 rok (projekt uchwały przekazano dla Radnych dnia 26 listopada 2013 roku) druk A i B

po uprzednim:

- odczytaniu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną,

- odczytaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej (opinie dostarczono dla Radnych podczas wspólnego posiedzenia Komisji w dniu 11 grudnia 3013 roku),

-  odczytaniu opinii komisji stałych rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych  członków komisji,

- przedstawieniu stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych,

- odczytaniu propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nieuwzględnionych w projekcie budżetu,

- przedstawieniu autopoprawek Burmistrza Ińska do projektu uchwały,

- dyskusją nad projektem budżetu,

- głosowaniu wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza Ińska,

- głosowaniu wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Burmistrza w autopoprawce  oraz pozostałych zgłoszonych wniosków,

- głosowanie projektu uchwały.

 

b) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2014-2025 (projekt uchwały przekazano dla Radnych dnia 26 listopada 2013 roku)

po uprzednim:

- przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie (opinie dostarczono dla Radnych podczas wspólnego posiedzenia Komisji w dniu 11 grudnia 2013 roku),

- dyskusją,

- przedstawieniu opinii Komisji Rady Miejskiej w Ińsku,

- głosowanie projektu uchwały,

 

c) rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ińska  (druk nr 1),

d) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2014 (druk nr 2),

e) wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrażania planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Ińsko (druk nr 3),

f) zmiany uchwały nr XXXIII/230/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ińsko  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok(druk nr 4),

g) zmian budżetu i zmian w budżecie na 2013 rok (druk nr 5),

h) zbycia nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (druk nr 6.)

5. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych i Sołtysów.

6. Wolne wnioski.

7. Komunikaty i informacje. 

8. Zakończenie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kwiecień 23-12-2013 08:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 23-12-2013
Ostatnia aktualizacja: - 23-12-2013 08:58