Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XXXIV/233/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ińsko na 2014 rok

Uzasadnienie do uchwały budżetowej Gminy Ińsko na 2014 rok

Załącznik nr 1 do Uchwały nr XXXIV/233/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2013 roku - Dochody budżetu Gminy Ińsko w 2014 roku

Załącznik nr 1a do Uchwały nr XXXIV/233/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z 30 grudnia 2013 roku - Dochody budżetu Gminy Ińsko w 2014 roku (zadania własne)

Załącznik nr 1b do Uchwały nr XXXIV/233/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2013 roku - Dochody budżetu Gminy Ińsko w 2014 roku (zadania zlecone)

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIV/233/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2013 roku - Wydatki budżetu Gminy Ińsko w roku 2014

Załącznik nr 2a do Uchwały nr XXXIV/233/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2013 roku - Wydatki budzetu Gminy Ińsko w 2014 roku (zadania własne)

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIV/233/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2013 roku - Przychody i rozchody budżetu Gminy Ińsko w 2014 roku

Załącznik nr 4 do Uchwały nr XXXIV/233/2013 Rady Miejksiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2013 roku - Dochody i wydatki budżetu Gminy Ińsko związane z realizacją zadań z zakresu administracji rządowej i innych zadań zleconych odrębnymi ustawami w 2014 roku

Załącznik nr 5 do Uchwały nr XXXIV/233/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2013 roku - Dochody i wydatki budżetu Gminy Ińsko związane z realizacją zadań wykonywanych na podstawie porozumień (umów) między jednostkami samorządu trytorialnego w 2014 roku

Załącznik nr 6 do Uchwały nr XXXIV/233/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2013 roku - Wydatki jednostek pomocniczych w ramach budzetu Gminy Ińsko w roku 2014

Załącznik nr 7 do uchwały nr XXXIV/233/2013 Rady Miejksiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2013 roku - Prognozowane dochody budzetu Gminy Ińsko z opłat za wydawanie zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych oraz za korzystanie z tych zezwoleń w 2014 roku

Załącznik nr 8 do Uchwały nr XXXIV/233/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2013 roku - Wydatki budżetu Gminy Ińsko związane z realizacją Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych z Zwalczania Narkomanii w 2014 roku

Załącznik nr 9 do Uchwały nr XXXIV/233/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2013 roku - Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy ińsko nienależące do sektora finansów publicznych w 2014 roku

Załącznik nr 10 do Uchwały nr XXXIV/233/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2013 roku - Dotacje podmiotwe udzielone z budzetu Gminy Ińsko nienależace do sektora finansów publicznych w 2014 roku

Załącznik nr 11 do Uchwały nr XXXIV/233/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2013 roku - Dotacje celowe udzielone z budżetu Gminy Ińsko na zadania własne gminy realizowane przez jednostki należace do sektora finansów publicznych w 2014 roku

Uchwała nr XXXIV/234/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finasów Gminy Ińsko na lata 2014-2025

Załącznik nr 1 do uchwały nr XXXIV/234/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2013 roku

Objaśnienia do załącznika nr 1 do Uchwały nr XXXIV/234/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik nr 2 do Uchwały nr XXXIV/234/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2013 roku

Załącznik nr 3 do Uchwały nr XXXIV/234/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2013 roku

Uchwała nr XXXIV/235/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie rozpatrzenia skargi na Burmistrza Ińska

Uchwała nr XXXIV/236/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2014 rok

Uchwała nr XXXIV/237/2913 Rady Miejskiej w ińsku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie wyrażenia woli przystąpienia do opracowania i wdrożenia planu gospodarki nieskoemisyjnej dla Gminy Ińsko

Uchwała nr XXXIV/238/2013 Rady Miejksiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmiany uchwały nr XXXIII/230/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 26 listopada 2013 r. w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy ińsko z organizacjami pozarzadowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2014 rok

Uchwała nr XXXIV/239/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2013 rok

Uchwała nr XXXIV/240/2013 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2013 roku w sprawie zbycia nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kwiecień 14-01-2014 14:46
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 14-01-2014
Ostatnia aktualizacja: Monika Kwiecień 14-01-2014 15:12