herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

Dnia 24 marca 2014 roku o godzinie 10:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji  Rady Miejskiej w Ińsku.

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy i Miasta do wzięcia udziału w posiedzeniu. 

 

 

Porządek obrad

wspólnego posiedzenia Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ińsku

zwołanego na dzień 24 marca 2014 roku (poniedziałek) o godz. 10:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

 

  1. Sprawy regulaminowe:

a)      otwarcie posiedzenia, powitanie radnych i gości zaproszonych oraz stwierdzenie prawomocności obrad,

b)      przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia  z dnia 03 lutego 2014 roku.

2. Informacja na temat funkcjonowania Ośrodka Zdrowia w Ińsku wraz z omówieniem kontraktu zawartego pomiędzy NZOZ Intermed z NFZ na 2014 rok i informacją na temat lekarzy specjalistów przyjmujących w placówce oraz omówienie umowy pomiędzy Gminą Ińsko a NZOZ Intermed na dzierżawę ośrodka (druk nr 1)

3. Informacja na temat działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ińsku w roku 2013 (druk nr 2).

4. Zapoznanie się z harmonogramem imprez kulturalnych na terenie Gminy Ińsko i w Centrum Oświatowo – Kulturalnym w Ińsku w roku 2014 (druk nr 3).

5. Sprawozdanie zbiorcze z realizacji wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez Gminę Ińsko, z uwzględnieniem kwoty różnicy o której mowa w art. 30 a ust. 2 Karty Nauczyciela, za 2013 rok (druk nr 4).

6. Informacja na temat działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku za 2013 rok (druk nr 5).

7. Informacja na temat utrzymania i funkcjonowania cmentarzy oraz poniesionymi wydatkami Gminy Ińsko w tym zakresie w roku 2013 (druk nr 6).

8. Informacja na temat procedur związanych z zamówieniami publicznymi prowadzonych przez Gminę Ińsko w roku 2013 (druk nr 7).  

9. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

a) wyrażenia/nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2015 roku (druk nr 8),

b) programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ińsko w 2014 roku (druk nr 9),

c) zbycia nieruchomości w drodze przetargu nieograniczonego (druk nr 10),

d) udzielenia dotacji celowej dla Ochotniczej Straży Pożarnej w Ińsku  (druk nr 11),

e) zmian budżetu i zmian w budżecie na 2014 rok (druk nr 12),

f) zmian w Wieloletnim Planie Finansowym na lata 2014-2025 (druk nr 13),

g) zatwierdzenia taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę (druk nr 14).

10. Zakończenie obrad.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kwiecień 19-03-2014 14:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-03-2014
Ostatnia aktualizacja: - 19-03-2014 14:07