Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
katalog Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Ińska - KATALOG -
katalog Protokół wyników głosowania w obwodach 1 i 2 na Burmistrza Ińska w ponownym głosowaniu w dniu 30 listopada 2014 roku - KATALOG -
katalog Informacja o możliwości zorganizowania dowozu osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych w II turze wyboru Burmistrza Ińska w dniu 30 listopada 2014 roku - KATALOG -
katalog Informacja o dowozach osób uprawnionych do głosowania w II turze wyboru Burmistrza Ińska 30 listopada 2014 roku - KATALOG -
katalog Uchwała nr 6/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Ińsku z dnia 18 listopada 2014 roku o przeprowadzeniu ponownego głosowania w wyborach Burmistrza Ińska w dniu 30 listopada 2014 roku - KATALOG -
katalog Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Burmistrza Ińska - KATALOG -
katalog Protokół z wyborów do Rady Miejskiej w Ińsku - KATALOG -
katalog Protokoły cząstkowe - Wybory do Sejmiku Województwa - KATALOG -
katalog Zestawienia wyników głosowania w okręgach wyborczych - Wybory do Rady Miejskiej w Ińsku - KATALOG -
katalog Protokoły cząstkowe głosowania - Wybory Burmistrza Ińska - KATALOG -
katalog Protokoły cząstkowe głosowania - Rada Powiatu w Stargardzie Szczecińskim - KATALOG -
katalog Protokoły cząstkowe - Wybory do Rady Miejskiej w Ińsku - KATALOG -
dokument Informacja o dyżurach powiatowej komisji wyborczej w Stargardzie Szczecińskim 2014-11-14 14:00
katalog Informacja o konieczności okazania się obwodowej komisji wyborczej dokumentem stwierdzającym tożsamość - KATALOG -
katalog Informacja o możliwości zorganizowania dowozu osób niepełnosprawnych do lokali wyborczych - KATALOG -
dokument Informacja o dowozach osób uprawnionych do głosowania 2014-11-07 12:17
katalog Informacja o składzie Obwodowych Komisji Wyborczych nr 1 i 2 w Ińsku oraz o pełnionych funkcjach - KATALOG -
katalog Obwieszczenie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Szczecinie z dnia 21 października 2014 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Sejmiku Województwa Zachodniopomorskiego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku - KATALOG -
katalog Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ińsku z dnia 22 października 2014 roku o zarejestrowanych kandydatach na Burmistrza Ińska w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku - KATALOG -
katalog Uchwała nr 3/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Ińsku z dnia 22 października 2014 roku o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejskiej w Ińsku zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku - KATALOG -
katalog Uchwała nr 2/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Ińsku z dnia 22 października 2014 roku w sprawie powołania Obwodowych Komisji Wyborczych nr 1 i 2 w Ińsku do przeprowadzenia wyborów rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku - KATALOG -
katalog Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ińsku z dnia 22 października 2014 roku o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Ińsku w wyborach samorządowych zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku - KATALOG -
katalog Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Ińsku z dnia 22 października 2014 o przyznanych numerach dla list kandydatów komitetów wyborczych w wyborach do Rady Miejksiej w Ińsku zarzadzonych na dzień 16 listopada 2014 roku - KATALOG -
katalog Zarządzenie nr 41/2014 Burmistrza Ińska z dnia 17 października 2014 roku w sprawie wskazania oracowników samorzadowych do kładu Obwodowych Komisji Wyborczych w Ińsku - KATALOG -
katalog Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Ińsku z dnia 17 października 2014 roku w sprawie publicznego losowania numerów list kandydatów na radnych do Rady Miejskiej w Ińsku - KATALOG -
katalog Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej z 17 października 2014 roku w sprawie losowania składów Obwodowych Komisji Wyborczych nr 1 i 2 w Ińsku - KATALOG -
katalog Wizualizacja wyborów samorządowych - KATALOG -
katalog Obwieszczenie Burmistrza Ińska - granice obwodów głosowania - KATALOG -
katalog Zarządzenie nr 40/2014 Burmistrza Ińska z dnia 09 paźdzernika 2014 roku w sprawie wyznaczenia obwodowej komisji wyborczej dla celów głosowania korespondencyjnego - KATALOG -
katalog Zarządzenie nr 39/2014 Burmistrza Ińska z dnia 09 października 2014 roku - upoważnienie do sporządzania pełnomocnictw do głosowania - KATALOG -
katalog Informacja o upływie terminów związanych z uprawnieniami wyborców niepełnosprawnych - KATALOG -
dokument Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Ińsku - dużury Komisji 2014-10-06 11:23
dokument Uchwała Nr 1/2014 Gminnej Komisji Wyborczej w Ińsku z dn. 25.09.2014 w spr. Wyboru Przewodniczącego i Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Ińsku 2014-09-25 14:04
dokument Skład Gminnej Komisji Wyborczej w Ińsku 2014-09-25 14:02
katalog Obwieszczenie Starosty Stargardzkiego z dnia 28 sierpnia 2014 roku o podziale na okręgi wyborcze - KATALOG -
katalog Obwieszczenie Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego z dnia 2 września 2014 roku o podziale Województwa Zachodniopomorskiego na okręgi - KATALOG -
katalog Obwieszczenie Burmistrza Ińska z dnia 03 września 2014 roku o okręgach, ich granicach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej - KATALOG -
katalog Wynaczenie na terenie Gminy Ińsko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów komitetów wyborczych, w wyborach do rad gmin, rad powiatów, semików województw i rad dzielc m. st. Warszawy oraz wyborow wójtów, burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 16 listopada 2014 roku - KATALOG -
katalog Wykaz okręgów wyborczych - KATALOG -
katalog Obwodowe Komisje Wyborcze - KATALOG -
katalog Terytorialne Komisje Wyborcze - Gminna Komisja Wyborcza w Ińsku - KATALOG -
katalog Kalendarz Wyborczy - KATALOG -
katalog Wybory samorządowe - strona PKW - KATALOG -
dokument Uchwała nr XLI/529/14 Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim z dnia 25 czerwca 2014 roku w sprawie ustalenia podziału na okręgi wyborcze Powiatu Strargardzkiego, numerów i granic okręgów oraz liczby radnych wybieranych w okręgach wyborczych w wyborach do Rady Powiatu w Stargardzie Szczecińskim 2014-07-04 10:11
dokument Obwieszczenie Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 04 marca 2014 roku 2014-04-07 14:56
dokument Zarządzenie nr 69/2014 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia o4 marca 2014 roku w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych do rad gmin, rad powiatów i sejmiku województwa 2014-04-07 14:57