Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr X/84/03 w sprawie zbycia nieruchomości na terenie miasta Ińsko w drodze bezprzetargowej


UCHWAŁA Nr X/84/2003

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 08 grudnia 2003 roku

W sprawie: zbycia nieruchomości na terenie miasta Ińsko w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami: z 2002 r Dz. U. Nr 23, poz. 220, nr 62, poz. 558, nr 113, poz. 984, nr 153, poz. 1271, z 2003 r Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami (tekst jednolity z 2000 r Dz. U. Nr 46, poz. 543 z późniejszymi zmianami z 2001 r Dz. U. Nr 129,
poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r Dz. U. Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz.1070, Nr 130, poz. 1112) uchwala się, co następuje:

* 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomość
położoną w Ińsku w obrębie I przy ul. Krzywej, nr geod. działki 183/1.

* 2. W/w działka sprzedana zostanie jako niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej.

* 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ińsko.

* 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Witold Ratkowski

Uzasadnienie do Uchwały Nr X/84/2003

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 08 grudnia 2003 r

Gmina Ińsko jest właścicielem nieruchomości położonej w Ińsku przy
ul. Krzywej, nr geod. działki 183/1, o pow. 301 m2, która zgodnie z planem zagospodarowania przestrzennego miasta Ińsko przeznaczona jest na cele budowlane.

Zgodnie z przepisami ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r o gospodarce nieruchomościami nieruchomości są sprzedawane lub oddawane w użytkowanie wieczyste w drodze przetargu lub w drodze bezprzetargowej.

Dziełka nr 183/1 ze względu na swoje położenie oraz powierzchnię nie może być zbyta jako odrębna nieruchomość i dlatego zostaje przeznaczona do sprzedaży
w drodze bezprzetargowej zgodnie z art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy o gospodarce nieruchomościami jako nieruchomość niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej zawartej w działce nr 182 o pow.
282 m2 położonej w Ińsku przy ul. Krzywej 15 będącej własnością Pani Teresy Wieczorek.

O zastosowanej formie sprzedaży decyduje właściciel nieruchomości.

A zatem zasadne jest podjęcie uchwały o przeznaczeniu do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 07-09-2004 11:01
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 07-09-2004 11:01