herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

Protokół kontroli kompleksowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy i Miasta w Ińsku 23 kwietnia 2014 r. z zakresu zadań nałożonych na Gminę przepisami ustawy o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie