Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dnia 24 czerwca 2014 roku
o godzinie 10:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji  Rady Miejskiej w Ińsku.

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy i Miasta do wzięcia udziału w posiedzeniu. 

 

 

Porządek obrad

wspólnego posiedzeniaKomisji Spraw Społecznych i Komisji Rozwoju Gospodarczegoi Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku

zwołanego na dzień 24 czerwca 2014 roku (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

 

  1. Sprawy regulaminowe:

a)      otwarcie posiedzenia, powitanie radnych i gości zaproszonych oraz stwierdzenie prawomocności obrad,

b)      przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji z 19 maja 2014 roku.

2.Informacja Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim na temat bezpieczeństwa i porządku na terenie Gminy Ińsko pod kątem rozpoczynających się wakacji (organizacja ruchu w mieście, oznakowanie poziome na jezdniach, oznakowanie miejsc niebezpiecznych).

3. Zapoznanie się informacją Dyrektora Zespołu Szkół w Ińsku na temat organizacji letniego wypoczynku w Zespole Szkół w Ińsku w okresie wakacyjnym (druk  A).

4. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2013 rok:

a)      przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2013 rok wraz
ze sprawozdaniami finansowymi za 2013 rok
(druk nr 1 i 2 sprawozdania Radni otrzymali dnia 19 maja 2014 roku),

b)      przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego (załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu),

c)      zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2013 rok (druk nr 3 - Radni otrzymali opinię dnia 19 maja 2014 roku),

d)      zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ińska z tytułu udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ińska z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok (druk nr 4),

e)      zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o wniosku Komisji Rewizyjnej (druk nr 5),

f)       wypracowanie opinii Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ińsku (opinia zostanie wypracowana na posiedzeniu Komisji w dniu 24 czerwca 2014 roku).

5. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

a) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (druk nr 7),

b) nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowej w formie darowizny (druk nr 8),

c) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ińsko obręb I i obręb II (druk nr 9),

d) przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rekultywacja składowisk komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęta oraz gmin sąsiednich” (druk nr 10),

e) zmian budżetu i zmian w budżecie na 2014 rok (druk nr 11),

f) zaciągnięcia pożyczki (druk nr 12),

g) uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2014-2025 (druk nr 13).

h) zmiany uchwały nr XXII/106/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu na dzierżawę gruntów innych niż rolne, które stanowią własność Gminy Ińsko oraz zasad ich wydzierżawiania (druk nr 14).

 

6.  Zakończenie obrad.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kwiecień 18-06-2014 12:09
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-06-2014
Ostatnia aktualizacja: - 18-06-2014 12:09