Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dnia 26 czerwca 2014 roku

o godzinie 16:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko odbędzie się trzydziesta ósma Sesja Rady Miejskiej w Ińsku.

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy i Miasta do wzięcia udziału w posiedzeniu. 

 

 

Porządek obrad

trzydziestej ósmej Sesji Rady Miejskiej

zwołanej na dzień 26 czerwca 2014 roku (czwartek) o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

 

  1. Sprawy regulaminowe:

a)      otwarcie posiedzenia, powitanie radnych i gości zaproszonych oraz stwierdzenie prawomocności obrad,

b)      ustalenie porządku obrad,

c)      przyjęcie protokołu z trzydziestej siódmej sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 21 maja 2014 roku.

2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz realizacji wniosków złożonych na poprzednich posiedzeniach.

3. Informacja na temat stanu sanitarnego Zespołu Szkół w Ińsku (druk B).

4. Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.

5. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2013 rok:

a)      przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2013 rok wraz ze sprawozdaniami finansowymi za 2013 rok (druk nr 1 i 2 sprawozdania Radni otrzymali dnia 19 maja 2014 roku),

b)      przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego (załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu),

c)      zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2013 rok (druk nr 3 - Radni otrzymali opinię dnia 19 maja 2014 roku),

d)      przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ińsku (opinia zostanie wypracowana na posiedzeniu Komisji w dniu 24 czerwca 2014 roku).

e)      zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ińska z tytułu udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ińska z tytułu wykonania budżetu za 2013 rok (druk nr 4),

f)       zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o wniosku Komisji Rewizyjnej (druk nr 5),

g)      rozpatrzenie przez Radę Miejską sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2013 rok oraz ocena przez Radę Miejską wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2013 rok,

h)      podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ińsko i sprawozdania finansowego oraz w sprawie absolutorium dla Burmistrza Ińska za 2013 rok (druk nr 6).

6. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

a) zaliczenia dróg do kategorii dróg gminnych (druk nr 7),

b) nieodpłatnego przekazania nieruchomości gruntowej w formie darowizny (druk nr 8),

c) przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ińsko obręb I i obręb II (druk nr 9),

d) przystąpienia do realizacji projektu pn. „Rekultywacja składowisk komunalnych na terenie Związku Miast i Gmin Dorzecza Parsęta oraz gmin sąsiednich” (druk nr 10),

e) zmian budżetu i zmian w budżecie na 2014 rok (druk nr 11),

f) zaciągnięcia pożyczki (druk nr 12),

g) uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2014-2025 (druk nr 13),

h) zmiany uchwały nr XXII/106/2007 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 14 listopada 2007 roku w sprawie ustalenia stawek czynszu na dzierżawę gruntów innych niż rolne, które stanowią własność Gminy Ińsko oraz zasad ich wydzierżawiania (druk nr 14).

7. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych i Sołtysów.

8. Wolne wnioski.

9. Komunikaty i informacje.

10. Zakończenie obrad.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kwiecień 18-06-2014 12:19
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 18-06-2014
Ostatnia aktualizacja: - 18-06-2014 12:19