Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XI/85/04 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004


UCHWAŁA Nr XI/ 85/ 2003

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 30 grudnia 2003r.

w sprawie: zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591; z 2002r. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558, Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806; z 2003r. Nr 80, poz. 717, Nr 162, poz. 1568) oraz art. 41 ust. 2 ustawy z dnia 26 października 1982r. o wychowaniu w trzeźwości przeciwdziałaniu alkoholizmowi (Dz. U. z 2002r. Nr 147, poz. 1231, Nr 167, poz. 1372; z 2003r. Nr 80 poz. 719, Nr 122, poz. 1143), Rada Miejska w Ińsku uchwala co następuje:

§ 1. Zatwierdza się Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 przedłożony przez Gminną Komisję Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Ińsku stanowiący integralną część niniejszej uchwały.

2. Zatwierdza się preliminarz wydatków Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2004 stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Realizację Programu powierza się Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych.

§ 3. Nadzór nad realizacją Programu sprawuje Burmistrz Gminy i Miasta Ińsko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Witold Ratkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 07-09-2004 11:02
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 07-09-2004 11:02