herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

BURMISTRZ IŃSKA OGŁASZA PRZETARG NIEOGRANICZONY o wartości do 30.000 euro na dostosowanie toalet do potrzeb dzieci oraz modernizacja toalet dla personelu w Zespole Szkół w Ińsku, ul. Poprzeczna 1