Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXI/182/2001

UCHWAŁA NR

UCHWAŁA Nr XXI/182/2001

RADY MIEJSKIEJ W IŃSKU

z dnia 14 listopada 2001 roku

w sprawie: podatku od środków transportowych.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8 ustawy z dnia 08 marca 1990 r.
o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 1996 r. nr 13, poz. 74 ze zmianami: nr 58, poz.261, nr 106, poz.496 i nr 132, poz. 622; z 1997 r. nr 9, poz.43, nr 106, poz. 679, nr 107. poz. 686, nr 113, poz.734, nr 123, poz. 775; z 1998 r. nr 155, poz. 1014, nr 162, poz.1126, z 2000r. nr 26, poz. 306 i nr 48, poz. 552, nr 62, poz. 718, nr 88, poz. 985, nr 91, poz. 1009, nr 95, poz. 1041, z 2001 r. nr 45, poz. 497, nr 89, poz. 971) oraz art. 10 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991r.
o podatkach i opłatach lokalnych /Dz.U.Nr.9, poz. 31, Nr. 101, poz. 444; z 1992r. Nr.21, poz.86; z 1994r. Nr.123,poz.600; z 1996r. Nr.91, poz.409 i Nr.149, poz.704, z 1997 Nr.5, poz.24, Nr.107, poz.689, Nr.121, poz.770 i Nr.123, poz.780, z 1998r. Nr.106, poz.668 i Nr.150, poz.983, Nr.160, poz.1058; z 2000r. Nr.88, poz.983, oraz Nr.95, poz1041 i Nr.122, poz.1315, z 2001 r. nr 111, poz. 1197 / - Rada Miejska w Ińsku u c h w a l a co następuje:

§ 1.

Ustala się roczne stawki podatku od środków transportowych w wysokości:

1/ od samochodów ciężarowych o masie całkowitej do 12 ton zgodnie
z załącznikiem Nr 1 do uchwały

2/ od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton zgodnie z załącznikiem Nr 2 do uchwały;

3/ od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów od 3,5t i poniżej 12t dla roku produkcji:

a) do 1980r. włącznie - 500zł.

b) od 1981r. - 1990r. włącznie - 550zł.

c) od 1991r. - 2000r. włącznie - 650zł.

d) od 2001r. i lata następne - 700zł.

W przypadku posiadania katalizatora spalin powyższe stawki obniża
się o 10%.

4/ od ciągników siodłowych i balastowych o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów zgodnie z załącznikiem Nr 3 do uchwały:

5/ od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton, z wyjątkiem związanych włącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego: - 600,00 zł.

6/ od przyczep i naczep o dopuszczalnej masie całkowitej równej lub wyższej niż 12 ton zespołu pojazdów, z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego, zgodnie z załącznikiem Nr 4 do uchwały;

7/ od autobusów wyprodukowanych do końca 2001r. o liczbie miejsc do siedzenia :

a) mniej niż 30 miejsc - 550 zł.

  1. równej lub wyższej niż 30 miejsc - 1.400 zł.

W przypadku autobusów wyprodukowanych w latach następnych powyższe stawki podwyższa się o 10%.

W przypadku posiadania katalizatora spalin stawki obniża się o 10%.

§ 2.

Wykonanie Uchwały powierza się Przewodniczącemu Zarządu Miejskiego w Ińsku.

§ 3.

Traci moc Uchwała Nr XVI/134/2000 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 grudnia 2000r. w sprawie podatku od środków transportowych.

§ 4.

Uchwała podlega opublikowaniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego, oraz wywieszeniu na tablicach ogłoszeń.

§ 5.

Uchwała wchodzi w życie 1 stycznia 2002r.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Witold Ratkowski

załącznik Nr 1 do uchwały Nr

z dnia

Rady Miejskiej w Ińsku

Stawki podatku do samochodu ciężarowego

Masa całkowita

Rok produkcji

Kwota ( w zł. )

dla samochodu

bez katalizatora

spalin

Kwota (w zł. )

dla samochodu

z katalizatorem

spalin

od 3,5 t. do 5,5 t. włącznie

do 1970r. włącznie

od 1971r. do 1980r. włącznie

od 1981r. do 1990r. włącznie

od 1991r. do 2000r. włącznie

od 2001r. i lata następne

120

220

320

420

520

108

198

288

378

468

pow. 5,5 t. do 9 t. włącznie

do 1970r. włącznie

od 1971r. do 1980r. włącznie

od 1981r. do 1990r. włącznie

od 1991r. do 2000r. włącznie

od 2001r. i lata następne

220

320

420

520

620

198

288

378

468

558

powyżej 9 ton

do 1970r. włącznie

od 1971r. do 1980r. włącznie

od 1981r. do 1990r. włącznie

od 1991r. do 2000r. włącznie

od 2001r. i lata następne

320

420

570

670

820

288

378

513

603

738

Załącznik Nr 2 do uchwały

Nr z dnia

Rady Miejskiej w Ińsku

Stawki podatku od środka transportowego

Dopuszczalna masa całkowita

Stawki podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna (osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszania osi jezdnych

Liczba osi

2 osie

12

13

810

1.010

13

14

960

1.160

14

15

1.010

1.210

15

18

1.060

1.260

3 osie

15

17

1.060

1.260

17

19

1.110

1.310

19

21

1.160

1.360

21

23

1.210

1.410

23

25

1.260

1.460

25

26

1.310

1.510

4 osie i więcej

23

25

1.260

1.510

25

27

1.310

1.610

27

29

1.360

1.660

29

31

1.460

2.160

31

32

1.500

2.200

Załącznik Nr 3 do uchwały

Nr z dnia

Rady Miejskiej w Ińsku

Stawki podatku od środka transportowego

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

Ciągnik siodłowy + naczepa, ciągnik balastowy + przyczepa (w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna

(osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Liczba osi

2 osie

12

18

950

1.250

18

25

1000

1.300

25

31

1.050

1.350

31

40

1.300

1.750

3 osie

36

40

1.300

1.550

40

44

1.550

2.250

Załącznik Nr 4 do uchwały

Nr z dnia

Rady Miejskiej w Ińsku

Stawki podatku od środka transportowego

Dopuszczalna masa całkowita zespołu pojazdów:

Naczepa / przyczepa + pojazd silnikowy (w tonach)

Stawki podatku (w złotych)

Nie mniej niż

Mniej niż

Oś jezdna

(osie jezdne)

z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznawanym za równoważne

Inne systemy zawieszenia osi jezdnych

Liczba osi

1 oś

12

18

250

400

18

25

300

450

25

28

400

550

2 osie

23

28

300

450

28

33

610

850

33

38

850

1.250

38

44

1.050

1.550

3 osie

36

38

650

900

38

44

900

1.200

Załączniki do pobrania

Pobierz Rozpakuj
Pobierz spakowane pliki Rozpakuj pliki i pobierz

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: 26-02-2003 21:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 26-02-2003
Ostatnia aktualizacja: - 26-02-2003 21:30