Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dnia 17 grudnia 2014 roku o godzinie 13:00  w Sali konferencyjnej

Urzędu Gminy i Miasta Ińsko odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji  Rady Miejskiej  w Ińsku.

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy i Miasta do wzięcia udziału w posiedzeniu. 

Porządek obrad wspólnego posiedzenia  Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rozwoju Gospodarczego  i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku

zwołanego na dzień 17 grudnia 2014 roku (środa) o godz. 13:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

 

1. Sprawy regulaminowe:

a) otwarcie posiedzenia, powitanie radnych i gości zaproszonych oraz stwierdzenie prawomocności obrad,

b) ustalenie porządku obrad.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

a) uchwalenia budżetu Gminy Ińsko na 2015 rok (projekt uchwały przekazano dla Radnych dnia 01 grudnia 2014 roku)

po uprzednim:

- odczytaniu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną,

- odczytaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej Gminy Ińsko na 2015 rok (Druk nr 1),

- odczytaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Ińsko na 2015 rok (Druk nr 2),

- dyskusją nad projektem budżetu,

b) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2015 – 2025 (projekt uchwały przekazano dla Radnych dnia 01 grudnia 2014 roku)

po uprzednim:

- przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o przedłożonym projekcie uchwały  o zmianie wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2015-2025 (Druk nr 3),

- dyskusja,

c) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok (Druk nr 4),

d) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik  (Druk nr 5),

d) przyjęcia programu współpracy Gminy Ińsko  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok Druk nr 6),

e) zmian budżetu i zmian w budżecie na 2014 rok (Druk nr 7).

3. Zakończenie obrad.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kwiecień 15-12-2014 14:08
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Monika Kwiecień 15-12-2014 14:39