Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dnia 30 grudnia 2014 roku  o godzinie 12:00

w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko odbędzie się

czwarta Sesja VII Kadencji  Rady Miejskiej w Ińsku.

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy i Miasta do wzięcia udziału w posiedzeniu. 

 

Porządek obrad

czwartej Sesji VII Kadencji Rady Miejskiej zwołanej na dzień 30 grudnia 2014 roku (wtorek) o godz.  12:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

 

1. Sprawy regulaminowe:

a) otwarcie posiedzenia, powitanie radnych i gości zaproszonych oraz stwierdzenie prawomocności obrad,

b) ustalenie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z trzeciej sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 12 grudnia 2014 roku.

2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz realizacji uchwał podjętych na poprzedniej Sesji.

3. Interpelacje i zapytania Radnych.

4. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

a) uchwalenia budżetu Gminy Ińsko na 2015 rok (projekt uchwały przekazano dla Radnych dnia 01 grudnia 2014 roku):

- odczytanie projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną,

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej (Druk nr 1 -  dostarczono dla Radnych  dnia 15 grudnia 2014 roku),

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o możliwości sfinansowania deficytu przedstawionego w projekcie budżetu Gminy Ińsko na 2015 rok (Druk nr 2)

-  przedstawienie opinii komisji stałych rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych  członków komisji,

- przedstawienie stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych,

- dyskusja nad projektem budżetu,

b) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2015-2025 (projekt uchwały przekazano dla Radnych dnia 01 grudnia 2014 roku):

- przedstawienie opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie (Druk nr 3 - dostarczono dla Radnych  dnia 15 grudnia 2014 roku),

- przedstawienie opinii Komisji Rady Miejskiej w Ińsku,

- dyskusja,

c) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok (Druk nr 4 – dostarczono dla Radnych dnia 15 grudnia 2014 roku),

d) wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik  (Druk nr 5 – dostarczono dla Radnych dnia 15 grudnia 2014 roku),

d) przyjęcia programu współpracy Gminy Ińsko  z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok (Druk nr 6 – dostarczono dla Radnych 15 grudnia 2014 roku),

e) zmian budżetu i zmian w budżecie na 2014 rok (Druk nr 7 – dostarczono dla Radnych 15 grudnia 2014 roku),

f) wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ińsku (Druk nr 8),

f) wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Ińsku (Druk nr 9),

5. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych.

6. Wolne wnioski.

7. Komunikaty i informacje. 

8. Zakończenie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kwiecień 22-12-2014 14:20
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Monika Kwiecień 22-12-2014 14:21