Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Lista dokumentów

Nazwa dokumentu / katalogu Data aktualizacji
Obwieszczenie ROL.6220.3-14.2015.ID 2016-01-05 14:22
Obwieszczenie ROL.6220.4-2.2015.ID 2015-12-18 11:43
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2015-12-03 13:12
BURMISTRZ IŃSKA OGŁASZA OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA W ZAKRESIE UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ I SPORTU 2015-12-03 08:17
BURMISTRZ IŃSKA OGŁASZA OTWARTY KONKURS NA PROWADZENIE ŚWIETLIC SOCJOTERAPEUTYCZNYCH 2015-12-16 09:19
Postanowienie ROL.6220.3-11.2015.ID 2015-11-25 09:25
Konsultacje społeczne 2015-11-03 15:07
Obwieszczenie Burmistrza Ińska z 27 października 2015 roku 2015-10-27 08:23
Obwieszczenie Burmistrza Ińska z 26 października 2015 roku 2015-10-27 08:21
Obwieszczenie Burmistrza Ińska z 9 października 2015 roku 2015-10-09 12:56
Obwieszczenie Burmistrza Ińska z 1 października 2015 roku 2015-10-02 07:48
Obwieszczenie Burmistrza Ińska z dnia 18 września 2015 roku 2015-09-22 15:25
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2015-09-15 13:26
Zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Ińsko 2015-10-19 15:42
Obwieszczenie Burmistrza Ińska z dnia 11 września 2015 roku 2015-09-22 15:19
Obwieszczenie ROL.6220.5-18.2015.ID 2015-09-04 09:02
OBWIESZCZENIE o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-08-19 13:01
Zapytanie cenowe - prace konserwatorskie, restauratorskie i roboty budowlane przy zabytku w Ińsku - KATALOG -
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania 2015-08-11 09:27
Obwieszczenie ROL.6220.5-1.2015.ID 2015-07-24 13:12
Obwieszczenie Burmistrza Ińska z dnia 3 lipca 2015 roku - KATALOG -
Remont budynku mieszkalnego Linówko - KATALOG -
AZBEST 2015 - KATALOG -
Obwieszczenie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2015-05-22 12:41
POSTANOWIENIE - ROL.6220.3-10.2015.ID 2015-05-19 09:24
Obwieszczenie - ROL.6220.3-9.2015.ID 2015-05-15 13:31
OBWIESZCZENIE - ZAWIADAMIA się o wydaniu decyzji nr ROL. 6220.2-5.2015.ID o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 05.05.2015 r. 2015-05-07 10:38
OBWIESZCZENIE - ZAWIADAMIA się o wydaniu decyzji nr ROL. 6220.4-4.2015.ID o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia - 27.04.2015 r. 2015-04-27 16:04
Protokół z przeprowadzonej dyskusji publicznej nad przyjętymi rozwiązaniami w projekcie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ińsko obręb I i obręb II oznaczonego symbolem 13aUt. 2015-04-20 09:52
OBWIESZCZENIE Burmistrza Ińska - zawiadomienie stron postępowania - 15.04.2015 r. 2015-04-17 12:47
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 30.03.2015 2015-03-31 14:44
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 26.03.2015 r. 2015-03-30 07:36
POSTANOWIENIE o podjęciu zawieszonego postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach - 23.03.2015 r. 2015-03-26 13:14
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 09.03.2015 2015-03-10 09:58
OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających z dnia 06.03.2015 r. 2015-03-10 09:54
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego - 27.02.2015 r. 2015-03-03 08:34
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 24.02.2015 2015-02-25 12:44
OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ińsko obręb I i obręb II 2015-02-06 11:25
ZAWIADOMIENIE - OBWIESZCZENIE o wszczęciu postępowania i wystąpieniu do organów współdziałających 2015-01-15 14:31
Zapytanie cenowe - Opracowanie"planu gospodarki niskoemiesyjnej dla Gminy Ińsko" 2015-01-09 11:49