Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Informacja z Sesji Rady Miejskiej w Ińsku odbytej dnia 30 grudnia 2014 roku

 

            Dnia 30 grudnia 2014 roku w godzinach 12:00 do 14:30 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko odbyła się czwarta sesja Rady Miejskiej w Ińsku. 

W posiedzeniu uczestniczyli radni, zaproszeni goście, sołtysi oraz mieszkańcy Gminy Ińsko.

 

Podczas Sesji Rada Miejska w Ińsku większością głosów „za” podjęła uchwały, które wniesione były pod obrady z inicjatywy Burmistrza Ińska w poniższych sprawach:

1. Uchwała nr IV/11/2014 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Ińsko na 2015 rok.

2. Uchwała nr IV/12/2014 w sprawie uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2015 - 2025.

3. Uchwała nr IV/13/2014 w sprawie zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na 2015 rok.

4. Uchwała nr IV/14/2014 w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik. 

Uchwalono nowe stawki opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi zbieranymi i odbieranymi w sposób selektywny i nieselektywny z nieruchomości zamieszkałych
i niezamieszkałych  na terenie Gminy Ińsko. Stawki wejdą w życie od 01 lutego 2015 roku.

5. Uchwała nr IV/15/2014 w sprawie przyjęcia programu współpracy Gminy Ińsko z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2015 rok.  

6. Uchwała nr IV/16/2014 w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie na 2014 rok.

7. Uchwała nr IV/17/2014 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ińsku.

Zastępcą Komisji został wybrany Pan Paweł Jacek Pańczyk.

8. Uchwała nr IV/18/2014 w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Komisji Spraw Społecznych Rady Miejskiej w Ińsku.

Zastępcą Komisji została wybrana Pani Donata Lorek – Dezor.

 

Treść uchwał Rady Miejskiej w Ińsku z IV Sesji z dnia 30 grudnia 2014 roku została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej.

 

Podczas Sesji Radni złożyli również zapytania i wnioski, które zostały przekazane do rozpatrzenia i realizacji przez Burmistrza Ińska.

 

Protokół z IV Sesji Rady Miejskiej w Ińsku zostanie opublikowany w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Ińsko po przyjęciu go na kolejnej Sesji Rady Miejskiej w Ińsku.

 

Ińsko, dnia 08.01.2014r

 

Informację sporządziła: Monika Kwiecień

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 09-01-2015 14:41
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 09-01-2015
Ostatnia aktualizacja: Katarzyna Włoczka 09-01-2015 14:43