herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

OBWIESZCZENIE o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ińsko obręb I i obręb II z dnia 06.02.2015 r.