herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

OBWIESZCZENIE Burmistrza Ińska z dnia 06.03.2015 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ińsko obręb I i obręb II