Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dnia 25 czerwca 2015 roku o godzinie 16:00  w Sali konferencyjnej  Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

odbędzie się

dziesiąta Sesja VII Kadencji  Rady Miejskiej w Ińsku.

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy i Miasta do wzięcia udziału w posiedzeniu. 

 

Porządek obrad dziesiątej Sesji Rady Miejskiej

zwołanej na dzień 25 czerwca 2015 roku (czwartek) o godz. 16:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

 

1. Sprawy regulaminowe:

a) otwarcie posiedzenia, powitanie radnych i gości zaproszonych oraz stwierdzenie prawomocności obrad,

b) ustalenie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu dziewiątej sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 26 maja 2015 roku.

2. Ustna informacja uczestników XXI Sejmu Dzieci i Młodzieży w Warszawie z przebiegu obrad.

3. Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie Szczecińskim z działań ratowniczo – gaśniczych i czynności kontrolno – rozpoznawczych na terenie Gminy Ińsko za 2014 rok (Druk nr 5)

4. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Centrum Oświatowo – Kulturalnego w Ińsku (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Publiczne, Ośrodka Kultury i Biblioteki)  (Druk nr 6).

5. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz realizacji wniosków złożonych na poprzednich posiedzeniach.

6. Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2014 rok:

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2014 rok wraz ze sprawozdaniami finansowymi za 2014 rok (druk nr 7 i 8 sprawozdania Radni otrzymali dnia  30 marca i 30 kwietnia 2015 roku),

b) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego (załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu),

c) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2014 rok (druk nr 9 - Radni otrzymali opinię dnia  30 kwietnia 2015 roku),

d) przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ińsku (opinia zostanie wypracowana na posiedzeniu Komisji w dniu 23 czerwca 2015 roku).

e) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ińska  z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok (druk nr 10),

f) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o wniosku Komisji Rewizyjnej (druk nr 11),

g) rozpatrzenie przez Radę Miejską sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2014 rok oraz ocena przez Radę Miejską wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2014 rok,

h) podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ińsko i sprawozdania finansowego oraz w sprawie absolutorium dla Burmistrza Ińska za 2014 rok (druk nr 12).

8. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

a) zmiany uchwały nr IX/56/2011 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji z budżetu Gminy na zadania z zakresu ochrony środowiska (Druk nr 13),

b) powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników na potrzebny Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim na kadencję 2016 – 2019 (Druk nr 14),

d) zmian budżetu i zmian w budżecie na 2015 rok (Druk nr 15).

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych i Sołtysów.

10. Wolne wnioski.

11. Komunikaty i informacje. 

12. Zakończenie obrad.

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kwiecień 17-06-2015 14:50
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Monika Kwiecień 19-06-2015 08:53