Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dnia 23 czerwca 2015 roku o godzinie 10:00  w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji  Rady Miejskiej w Ińsku.

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy i Miasta do wzięcia udziału w posiedzeniu. 

 

Porządek obrad wspólnego posiedzenia

Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rozwoju Gospodarczego i Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej w Ińsku

zwołanego na dzień 23 czerwca 2015 roku (wtorek) o godz. 10:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

 

1. Sprawy regulaminowe:

a) otwarcie posiedzenia, powitanie radnych i gości zaproszonych oraz stwierdzenie prawomocności obrad,

b) przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji z 25 maja 2015 roku.

2. Ustna informacja Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie Szczecińskim na temat bezpieczeństwa i porządku na terenie Gminy Ińsko pod kątem rozpoczynających się wakacji (organizacja ruchu w mieście, oznakowanie poziome na jezdniach, oznakowanie miejsc niebezpiecznych).

3. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie Szczecińskim na temat bezrobocia w Gminie Ińsko w 2014 roku oraz I kwartale 2015 roku (Druk nr 1),

4. Informacja Zarządu Dróg Powiatowych w Stargardzie Szczecińskim o stanie technicznym dróg powiatowych na terenie Gminy Ińsko (druk nr 2),

5. Zapoznanie się informacją p.o. Dyrektora Zespołu Szkól w Ińsku na temat (druk nr 3):

- arkusza organizacyjnego COK w Ińsku na rok szkolny 2015/2016,

- wydatków COK w 2014 roku oraz pierwszym kwartale 2015 roku,

- raportu ze sprawdzianu kompetencji klas VI Szkoły Podstawowej w Ińsku,

- udziału uczniów obu szkół w konkurach przedmiotowych i zawodach sportowych w roku 2014/2015,

- planowanej organizacji letniego wypoczynku w COK w Ińsku

- ustna informacja na temat wyników testów kompetencji klas III Gimnazjum Publicznego w Ińsku. 

6. Informacja Burmistrza Ińska o przebiegu budżetu za I kwartał 2015 roku (druk nr 4)

7. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2014 rok:

a) przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2014 rok wraz ze sprawozdaniami finansowymi za 2014 rok (druk nr 7 i 8 sprawozdania Radni otrzymali dnia  30 marca i 30 kwietnia 2015 roku),

b) przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego (załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu),

c) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2014 rok (druk nr 9 - Radni otrzymali opinię dnia  30 kwietnia 2015 roku),

d) zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ińska  z tytułu wykonania budżetu za 2014 rok (druk nr 10),

e) zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o wniosku Komisji Rewizyjnej (druk nr 11),

f) wypracowanie opinii Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ińsku

8. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

a) zmiany uchwały nr IX/56/2011 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 21 czerwca 2011 roku w sprawie ustalenia zasad i trybu udzielania osobom fizycznym i wspólnotom mieszkaniowym dotacji z budżetu Gminy na zadania z zakresu ochrony środowiska (Druk nr 13),

b) powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników na potrzebny Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim na kadencję 2016 – 2019 (Druk nr 14),

c) zmian budżetu i zmian w budżecie na 2015 rok (Druk nr 15). .

9.  Zakończenie obrad.

 

 

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kwiecień 17-06-2015 14:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-06-2015
Ostatnia aktualizacja: Monika Kwiecień 19-06-2015 08:54