Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała nr XIV/110/04 w sprawie zbycia nieruchomości na terenie miasta Ińsko w drodze bezprzetargowej


UCHWAŁA Nr XIV/110/2004

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 26 maja 2004 roku

w sprawie zbycia nieruchomości na terenie miasta Ińsko w drodze bezprzetargowej.

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 9 lit. „a” ustawy z dnia 8 marca 1990 roku
o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r Dz. U. Nr 142, poz. 1591
z późniejszymi zmianami: z 2002 r Dz. U. Nr 23, poz. 220, Nr 62, poz. 558,
Nr 113, poz. 984, Nr 153, poz. 1271, Nr 214, poz. 1806, z 2003 r Nr 80, poz. 717,
Nr 162, poz. 1568) oraz art. 37 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r
o gospodarce nieruchomościami (Dz. U. Nr 46, poz. 543 z 2000 r z późniejszymi zmianami: z 2001 r Dz. U. Nr 129, poz. 1447, Nr 154, poz. 1800, z 2002 r Dz. U.
Nr 25, poz. 253, Nr 74, poz. 676, Nr 113, poz. 984, Nr 126, poz. 1070, Nr 130,
poz. 1112, Nr 153, poz. 1271, Nr 200, poz. 1682, Nr 240, poz. 2058, z 2003 r Dz. U. Nr 1, poz. 15, Nr 80, poz. 720, Nr 80, poz. 721, Nr 80, poz. 717, Nr 96, poz. 874,
Nr 124, poz. 1152, Nr 126, poz. 1568, Nr 203, poz. 1966, Nr 217, poz. 2124, z 2004 r Dz. U. Nr 6, poz. 39, Nr 19, poz. 177) uchwala się co następuje:

* 1. Przeznacza się do sprzedaży w drodze bezprzetargowej dla Państwa Bogusławy i Marka Chrzanowskich jeden pokój o pow. 19,20 m2 położony
na parterze budynku mieszkalnego w Ińsku przy ul. Osiedle 4 zlokalizowanego
na działce nr geod. 287 wraz z udziałem 110/1000 w częściach wspólnych
w/w nieruchomości zapisanej w księdze wieczystej nr 30452.

* 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ińsko.

* 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Witold Ratkowski

Uzasadnienie
do Uchwały Nr XIV/110/2004

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 26 maja 2004 r

Gmina Ińsko jest współwłaścicielem w udziale 110/1000 w nieruchomości zabudowanej budynkiem mieszkalnym położonym w Ińsku obr. II przy ul. Osiedle 4, nr geod. działki 287.

W ramach udziału 110/1000 Gmina posiada jeden pokój o pow. 19,20 m2 zlokalizowany na parterze budynku, który w przeszłości przynależał do mieszkania zlokalizowanego również na parterze przedmiotowego budynku, którego właścicielami są Państwo Bogusława i Marek Chrzanowscy. Pokój ten zajmowała osoba fizyczna, która w chwili obecnej nie żyje. Pokój ten w myśl obowiązujących przepisów nie nadaje się na samodzielny lokal mieszkalny (brak jest łazienki, kuchni oraz instalacji wodociągowo kanalizacyjnej.

W w/w budynku zostały już sprzedane dwa lokale mieszkalne dla
ich najemców. Celowym jest więc dołączenie przedmiotowego pokoju do mieszkania przylegającego państwa Bogusławy i Marka Chrzanowskich, w którego skład kiedyś wchodził.

Po sprzedaży w/w pokoju powyższa nieruchomość będzie w 100% własnością osób fizycznych.

A zatem zasadne jest podjęcie uchwały o przeznaczeniu do sprzedaży przedmiotowej nieruchomości w drodze bezprzetargowej.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 07-09-2004 13:07
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 07-09-2004
Ostatnia aktualizacja: - 07-09-2004 13:07