herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

Zarządzenie nr 57/2015 Burmistrza Ińska z dnia 05 lipca 2015 roku w sprawie wyznaczenia na terenie Gminy Ińsko miejsc przeznaczonych na bezpłatne umieszczanie urzędowych obwieszczeń i plakatów wyborczych w referendum ogólnokrajowym zarządzonym na dzień 06 września 2015 roku