herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

VIII wspólne posiedzenie Komisji Rady Miejskiej w Ińsku zwołane na dzień 23 czerwca 2015 roku

Dnia 22 września 2015 roku
o godzinie 10:00

w Sali konferencyjnej

 

Urzędu Gminy i Miasta Ińsko odbędzie się wspólne posiedzenie

Komisji  Rady Miejskiej

w Ińsku.

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy i Miasta do wzięcia udziału

w posiedzeniu. 

Porządek obrad

wspólnego posiedzenia

Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rozwoju Gospodarczego

zwołanego na dzień 22 września 2015 roku (wtorek) o godz. 10:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

 

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. otwarcie posiedzenia, powitanie radnych i gości zaproszonych oraz stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. przyjęcie protokołu ze wspólnego posiedzenia Komisji z 23 czerwca 2015 roku.
 1. Ustna informacja w sprawie zmiany studium kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Ińsko.
 2. Informacja z wykonania budżetu Gminy Ińsko za I półrocze 2015 rok (Druk nr 1).

a) uchwała Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie w sprawie wydania opinii o informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy Ińsko za pierwsze półrocze 2015 r. (Druk nr 1a)

 1. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:
  1. powołania Młodzieżowej Rady Miejskiej w Ińsku oraz nadania jej statutu, (Druk nr 2),
  2. zmiany uchwały Nr XXI/143/2012 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 28 czerwca 2012 roku w sprawie zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Ińsko, (Druk nr 3),
  3. wyrażenia zgody na zamianę nieruchomości lokalowych, (Druk nr 4),
  4.  sprzedaży w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej na rzecz dotychczasowego użytkownika wieczystego, (Druk nr 5),
  5.  regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ińsko, (Druk nr 6),
  6.  zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ińsko obręb I i obręb II, (Druk nr 7),
  7.  rozpatrzenia skargi na działalność p.o. dyrektora COK Pani Jolanty Dziemiańczyk (Druk nr 8),
  8. zmian budżetu i zmian w budżecie na 2015 r. (Druk nr 9),
  9. uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko, (Druk nr 10).

 

9.  Zakończenie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kupczyński 15-09-2015 11:28
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Michał Kupczyński 29-09-2015 08:30