Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dnia 30 grudnia 2015 roku o godzinie 16:00

w Sali konferencyjnej  Urzędu Gminy i Miasta Ińsko odbędzie się

czternasta Sesja VII Kadencji  Rady Miejskiej w Ińsku.

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy i Miasta do wzięcia udziału  w posiedzeniu. 

 

Porządek obrad

czternastej Sesji Rady Miejskiej

zwołanej na dzień 30 grudnia 2015 roku (środa) o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

 

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. otwarcie posiedzenia, powitanie radnych i gości zaproszonych oraz stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. ustalenie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu z trzynastej sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 26 listopada 2015 roku.
 1. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz realizacji wniosków złożonych na poprzednich posiedzeniach.
 2. Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.
 3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

a) uchwalenia budżetu Gminy Ińsko na 2016 rok (projekt uchwały przekazano dla Radnych dnia19 listopada 2015 roku)

po uprzednim:

- odczytaniu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną,

- odczytaniem opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej (opinie dostarczono dla Radnych podczas wspólnego posiedzenia Komisji w dniu 09 grudnia 2015 roku),

-  odczytaniu opinii komisji stałych Rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych  członków komisji,

- przedstawieniu stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych,

- odczytaniu propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nieuwzględnionych w projekcie budżetu,

- przedstawieniu autopoprawek Burmistrza Ińska do projektu uchwały,

- dyskusją nad projektem budżetu,

- głosowaniu wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza Ińska,

- głosowaniu wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Burmistrza w autopoprawce  oraz pozostałych zgłoszonych wniosków,

- głosowanie projektu uchwały.

b) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2016-2025 (projekt uchwały przekazano dla Radnych dnia 19 listopada 2015 roku)

po uprzednim:

- przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie (opinie dostarczono dla Radnych  dnia 09 grudnia 2015 roku),

- przedstawieniu opinii Komisji Rady Miejskiej w Ińsku,

- dyskusja,

- głosowanie projektu uchwały,

c) utworzenia samorządowej instytucji kultury pn. Centrum Kultury w Ińsku oraz nadania jej imienia oraz Statutu (druk nr 3),

d) zmiany nazwy Zespołu Szkół w Ińsku pod nazwą Centrum Oświatowo – Kulturalne w Ińsku (druk nr 4),

e) uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Ińsko dla terenu półwyspu Ciemnik na jeziorze Wisola w obrębie geodezyjnym Ciemnik (druk nr 5),

f) uchwalenia wieloletniego programu gospodarowania mieszkaniowym zasobem Gminy Ińsko na lata 2016-2020 (druk nr 6),

g) powołania zespołu do spraw zaopiniowania kandydatów na ławników na potrzeby Sądu Rejonowego w Stargardzie Szczecińskim na kadencję 2016-2019 (druk nr 7),

h) poboru zaległych podatków i opłat w drodze inkasa, określenia inkasentów oraz wysokości wynagrodzenia za inkaso (druk nr 8),

i) zmian budżetu i zmian w budżecie na 2015 rok (druk nr 9),

 1. Przyjęcie Obwieszczenia Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu uchwały Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ińsko obręb I i obręb II (druk nr 10 pełna wersja projektu uchwały zamieszczona w BIP).
 2. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych i Sołtysów.
 3. Wolne wnioski.
 4. Komunikaty i informacje. 
 5. Zakończenie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kwiecień 22-12-2015 14:11
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-12-2015
Ostatnia aktualizacja: Monika Kwiecień 22-12-2015 14:19