Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XVIII/123/2004 w sprawie opinii na temat Porozumienia o współpracy w zakresie gazyfikacji Gminy Ińsko.


UCHWAŁA Nr XVIII / 123 /2004

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 30 listopada 2004 r.

w sprawie opinii na temat Porozumienia o współpracy w zakresie gazyfikacji

Gminy Ińsko

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz U z 2001 r nr 142, poz. 1591; z 2001 r nr 23 , poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz 984, nr 153, poz,1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r nr 80 poz.717, nr 162 poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055,nr 116, poz.1203), uchwala się co następuje :

§ 1. Rada Miejska pozytywnie opiniuje projekt Porozumienia o współpracy
w zakresie gazyfikacji Gminy Ińsko
zawartego pomiędzy Gminą Ińsko a Spółką Akcyjną PETRICO z siedzibą w Karlinie ul. Koszalińska 96/A ,wpisaną do rejestru

Przedsiębiorców pod numerem KRS 00000 21428

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ińsko

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Witold Ratkowski

Uzasadnienie :

Po okresie dwuletnich rozmów prowadzonych z Przedsiębiorstwem Petriko S.A. w Karlinie istnieje możliwa szansa aby gaz został doprowadzony do Gminy Ińsko.

W tym celu w dniu 28 września br. odbyło się spotkanie burmistrzów trzech gmin Węgorzyna, Chociwla i Ińska z przedstawicielami firmy Petrico w celu przedstawienia planów gazyfikacji gmin,

W dniu 25 października zostały zorganizowane spotkanie informacyjne dotyczące gazyfikacji z mieszańcami Ściennego, Linówka i Ińska .

Doprowadzenie gazu wywołało duże zainteresowanie mieszańców ponieważ
w zebraniu wzięło udział wg listy obecności :

a) w Ściennem - 33 mieszańców,

b) w Linówu -21 mieszańców ,

c)I w Ińsku 102 mieszańców.

Przed realizacją gazyfikacji przedkładam projekt porozumienia który po wydaniu pozytywnej opinii przez Radę Miejską zostanie podpisany.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 17-01-2005 13:10
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-01-2005
Ostatnia aktualizacja: - 17-01-2005 13:10