Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Zarządzenie nr 3/2016 Burmistrza Ińska z 15 stycznia 2016 roku

 

REJESTR INSTYTUCJI KULTURY
dla których organizatorem jest Gmina Ińsko
 
Art. 14 ustawy z dnia 25 października 1991 roku o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz. U. z 2012 r. poz. 406) oraz rozporządzenie Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 26 stycznia 2012 r. w sprawie sposobu prowadzenia i udostępniania rejestru instytucji kultury (Dz. U. z 2012 r. poz. 189), są podstawą prawną prowadzenia Rejestru Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Ińsko.
 
Zgodnie z w/w przepisami, instytucje kultury podlegają wpisowi do rejestru z urzędu, z dniem wpisu uzyskują osobowość prawną.
Rejestr Instytucji Kultury, dla których organizatorem jest Gmina Ińsko obejmuje następujące instytucje:

1) Ińskie Centrum Kultury,

Rejestr instytucji kultury prowadzi Zastępca Burmistrza Ińska.
 

Dane w rejestrze aktualizowane są na bieżąco. Zmiany wpisu dokonuje się z urzędu albo na wniosek dyrektora instytucji kultury lub osoby przez niego upoważnionej.
Dane zwarte w rejestrze udostępnia się przez:
1) otwarty dostęp do zawartości rejestru (bezpłatnie przez stronę Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko,
2) wydanie odpisu z rejestru albo księgi rejestrowej.

 

Każdy ma prawo przeglądać w godzinach urzędowych akta rejestrowe oraz księgi rejestrowe instytucji kultury.

 

Organizator prowadzący rejestr wydaje urzędowo poświadczony odpis każdemu, kto zwróci się z wnioskiem o jego wydanie. Odpis z rejestru instytucji kultury może być pełny lub skrócony.
Odpis pełny zawiera treść wszystkich wpisów dokonanych w księdze rejestrowej, odpis skrócony zawiera treść aktualnych wpisów dokonanych w rejestrze.

 

Odpis przesyła się wnioskodawcy w terminie 14 dni od dnia otrzymania wniosku, na adres wskazany we wniosku, przesyłką poleconą lub przekazuje się osobiście wnioskodawcy albo osobie przez niego upoważnionej, za pisemnym potwierdzeniem odbioru. Odpis może być przesłany również w postaci dokumentu elektronicznego.
Wydanie poświadczonego odpisu podlega opłacie skarbowej w wysokości 5 zł od każdej pełnej lub zaczętej strony, zgodnie z art. 4 ustawy z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej (Dz. U. z 2006 r. Nr 225, poz. 16356; ze zm.).
Składający wniosek zobowiązany jest dołączyć dowód zapłaty należnej opłaty skarbowej albo uwierzytelnioną kopię dowodu zapłaty, nie później niż w ciągu 3 dni od chwili powstania obowiązku jej zapłaty (chwila złożenia wniosku o wydanie zaświadczenia). Dowód zapłaty może mieć formę wydruku potwierdzającego dokonanie operacji bankowej (zgodnie z § 3 ust. 1 rozporządzenia Ministra Finansów z dnia 28 września 2007 r. w sprawie zapłaty opłaty skarbowej – Dz. U z 2007 r. nr 187, poz. 1330).
Opłatę należy uiścić na konto bankowe Gminy Ińsko PKO BP S.A. O/Stargard Szcz., nr konta: 91 1020 4867 0000 1302 0007 8485 
 

Zarządzenie nr 3/2016 Burmistrza Ińska z 15 stycznia 2016 roku

Załącznik nr 1 - Wniosek o dokonanie zmian wpisu w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Ińsko

Załącznik nr 2 - Wniosek o wydanie odpisu z Rejestru Instytucji Kultury Gminy Ińsko

Załącznik nr 3 - Odpis pełny z Rejestru Instytucji Kultury Gminy Ińsko

Załącznik nr 4 - Odpis skrócony z Rejestru Instytucji Kultury Gminy Ińsko

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kupczyński 19-01-2016 11:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-01-2016
Ostatnia aktualizacja: - 19-01-2016 11:48