Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dnia 23 marca 2016 roku

o godzinie 16:00 w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko odbędzie się

szesnasta Sesja VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku.

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy i Miasta do wzięcia udziału w posiedzeniu. 

 

 Porządek obrad

szesnastej Sesji Rady Miejskiej

zwołanej na dzień 23 marca 2016 roku (środa) o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

 

1. Sprawy regulaminowe:

a) otwarcie posiedzenia, powitanie radnych i gości zaproszonych oraz stwierdzenie prawomocności obrad,

b) ustalenie porządku obrad,

c) przyjęcie protokołu z piętnastej sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 04 lutego 2016 roku.

2. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz realizacji wniosków złożonych na poprzednich posiedzeniach.

3. Sprawozdanie z działalności Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych za 2015 rok (druk nr 1).

4. Sprawozdanie z działalności Ośrodka Pomocy Społecznej w Ińsku za 2015 rok (druk nr 2).

5. Informacja Burmistrza Ińska o współpracy Gminy Ińsko z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za rok 2015 (druk nr 3).

6. Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.

7. Informacja prawnika na temat postępowań sądowych prowadzonych z udziałem Gminy Ińsko.

8. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

a) uchwalenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ińsko (druk nr 4),

b) przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Ińsko na rok 2016-2019 (druk nr 5),

c) utworzenia przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Ińsku (druk nr 6),

d) pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Ińska (druk nr 7),

e) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ińsko na rok 2016 rok (druk nr 8),

f) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Ińsko (druk nr 9),

g) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (druk nr 10),

h) wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej połozonej w Ińsku przy ul. A. Krajowej (druk nr 11),

i) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Ińsko środków stanowiących fundusz sołecki na 2017 rok (druk nr 12),

j) zmian budżetu i zmian w budżecie na 2016 rok (druk nr 13),

k) zmiany uchwały budżetowej Nr XIV/80/2015 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2015 roku (druk nr 14),

l) zmian budżetu i zmian w budżecie na 2016 rok (druk nr 15),

m) zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego (druk nr 16),

n) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 20-16-2030 (druk nr 17),

 o) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1765Z od drogi nr 20 – Sątyrz do drogi nr 1754Z Ścienne. Wykonanie utwardzenia pobocza drogi w miejscowości Ścienne” (druk nr 18),

p) zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków stanowiących własność przedsiębiorcy w ramach zasady de minimis (druk nr 19).

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych i Sołtysów.

10. Wolne wnioski.

11. Komunikaty i informacje. 

12. Zakończenie obrad.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kwiecień 16-03-2016 11:57
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Monika Kwiecień 18-03-2016 10:32