Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dnia 22 marca 2016 roku o godzinie 10:00 w Sali konferencyjnej  Urzędu Gminy i Miasta Ińsko odbędzie się wspólne posiedzenie Komisji  Rady Miejskiej  w Ińsku.

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy i Miasta do wzięcia udziału w posiedzeniu. 

 

  Porządek obrad

wspólnego posiedzenia

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Komisji Spraw Społecznych

i Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku

zwołanego na dzień 22 marca 2016 roku (wtorek) o godz. 10:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

 

1. Sprawy regulaminowe:

a) otwarcie posiedzenia, powitanie radnych i gości zaproszonych oraz stwierdzenie prawomocności obrad,

b) ustalenie porządku obrad.

c) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 2 lutego 2016 roku.

2. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

a) uchwalenia zmian studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ińsko (druk nr 4),

b) przyjęcia „Wieloletniego planu rozwoju i modernizacji urządzeń wodociągowych i urządzeń kanalizacyjnych Gminy Ińsko na rok 2016-2019 (druk nr 5),

c) utworzenia przedszkola publicznego przy Zespole Szkół w Ińsku (druk nr 6),

d) pozostawienia bez rozpoznania skargi na działalność Burmistrza Ińska (druk nr 7),

e) przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Ińsko na rok 2016 rok (druk nr 8),

f) wyrażenia zgody na nieodpłatne nabycie nieruchomości na rzecz Gminy Ińsko (druk nr 9),

g) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (druk nr 10),

h) wyrażenia zgody na oddanie w użytkowanie wieczyste na 99 lat w drodze przetargu ustnego nieograniczonego nieruchomości gruntowej niezabudowanej położonej w Ińsku przy ul. A. Krajowej (druk nr 11),

i) nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie w budżecie Gminy Ińsko środków stanowiących fundusz sołecki na 2017 rok (druk nr 12),

j) zmian budżetu i zmian w budżecie (druk nr 13),

k) zmiany uchwały budżetowej Nr XIV/80/2015 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 30 grudnia 2015 roku (druk nr 14),

l) zmian budżetu i zmian w budżecie na 2016 rok (druk nr 15),

m) zaciągnięcia kredytu konsolidacyjnego (druk nr 16),

n) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2016-2030 (druk nr 17),

o) udzielenia pomocy rzeczowej Powiatowi Stargardzkiemu na realizację zadania inwestycyjnego „Przebudowa drogi powiatowej nr 1765Z od drogi nr 20 – Sątyrz do drogi nr 1754Z Ścienne. Wykonanie utwardzenia pobocza drogi w miejscowości Ścienne” (druk nr 18),

p) zwolnień przedmiotowych od podatku od nieruchomości nowo wybudowanych budynków stanowiących własność przedsiębiorcy w ramach zasady de minimis (druk nr 19)

3. Informacja Burmistrza Ińska na temat utrzymania i funkcjonowania cmentarzy komunalnych na terenie Gminy Ińsko w roku 2015 (druk nr 20).

4. Informacja Burmistrza Ińska na temat imprez kulturalnych na terenie Gminy Ińsko planowanych w roku 2016 (druk nr 21).

5. Zakończenie obrad.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kwiecień 16-03-2016 12:26
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 16-03-2016
Ostatnia aktualizacja: Monika Kwiecień 16-03-2016 12:27