Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dnia 23 czerwca 2016 roku

o godzinie 16:00

w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko odbędzie się

osiemnasta Sesja VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku.

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy i Miasta do wzięcia udziału w posiedzeniu. 

 

Porządek obrad

osiemnastej Sesji Rady Miejskiej

zwołanej na dzień 23 czerwca 2016 roku (czwartek) o godz. 16:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

 

 1. Sprawy regulaminowe:
 1. otwarcie posiedzenia, powitanie radnych i gości zaproszonych oraz stwierdzenie prawomocności obrad,
 2. ustalenie porządku obrad,
 3. przyjęcie protokołu siedemnastej sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 25 kwietnia 2016 roku.
 1. Informacja Komendy Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej w Stargardzie z działań ratowniczo – gaśniczych i czynności kontrolno – rozpoznawczych na terenie Gminy Ińsko za 2015 rok i (Druk 1)
 2. Informacja Komendy Powiatowej Policji w Stargardzie na temat bezpieczeństwa publicznego Gminy Ińsko za 2015 rok oraz reorganizacji Posterunku Policji
  w Ińsku
  (Druk 2)
 3. Rozpatrzenie sprawozdania z działalności Centrum Oświatowo – Kulturalnegow Ińsku (Szkoła Podstawowa, Gimnazjum Publiczne, Ośrodka Kultury i Biblioteki)  (Druk nr 3).
 4. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz realizacji wniosków złożonych na poprzednich posiedzeniach.
 5. Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.
 6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2015 rok:
 1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2015 rok wraz ze sprawozdaniami finansowymi za 2015 rok (druk nr 7 i 8 sprawozdania Radni otrzymali dnia  25  kwietnia 2016 roku),
 2. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego (załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu),
 3. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2015 rok (druk nr 9 - Radni otrzymali opinię dnia  25 kwietnia 2015 roku),
 4. przedstawienie opinii Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ińsku (opinia zostanie wypracowana na posiedzeniu Komisji w dniu 21 czerwca 2016 roku).
 5. zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ińska z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok (druk nr 10),
 6. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o wniosku Komisji Rewizyjnej (druk nr 11),
 7. rozpatrzenie przez Radę Miejską sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2015 rok oraz ocena przez Radę Miejską wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2015 rok,
 8. podjęcie uchwały w sprawie zatwierdzenia sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ińsko i sprawozdania finansowego oraz w sprawie absolutorium dla Burmistrza Ińska za 2015 rok (druk nr 12).

8. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

 1. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla Gminy Ińsko (Druk nr 13),
 2. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 (druk nr 14),
 3. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy na lata 2016-2020 (Druk nr 15),
 4. wyrażenia zgody na zbycie udziału nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (druk nr 16),
 5. zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ińsko (Druk nr 17),
 6. zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości  opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Druk nr 18),
 7. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ińsko (druk nr 19),
 8. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ińsko obręb I i obręb II (Druk nr 20),
 9. zmian budżetu i zmian w budżecie na 2016 rok (druk nr 21).   

9. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych i Sołtysów.

10. Wolne wnioski.

11. Komunikaty i informacje. 

12. Zakończenie obrad.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kwiecień 15-06-2016 09:24
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-06-2016
Ostatnia aktualizacja: - 15-06-2016 09:24