Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dnia 21 czerwca 2016 roku
o godzinie 10:00

w Sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko odbędzie się wspólne posiedzenie

Komisji  Rady Miejskiej w Ińsku.

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy i Miasta do wzięcia udziału w posiedzeniu.

 

  Porządek obrad

wspólnego posiedzenia

Komisji Rozwoju Gospodarczego, Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rewizyjnej  Rady Miejskiej w Ińsku

zwołanego na dzień 21 czerwca 2016 roku (wtorek) o godz. 10:00

w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

 

1. Sprawy regulaminowe:

a) otwarcie posiedzenia, powitanie radnych i gości zaproszonych oraz stwierdzenie prawomocności obrad,

b) ustalenie porządku obrad.

c) przyjęcie protokołu z poprzedniego posiedzenia Komisji z dnia 25 kwietnia 2016 roku.

2. Informacja Powiatowego Urzędu Pracy w Stargardzie na temat bezrobocia na terenie Gminy Ińsko za 2015 rok (Druk nr 4).

3. Informacja na temat zmian w umowie podstawowej między Gminą Ińsko a PUWiS Nowogard.

4. Zapoznanie się z arkuszem organizacyjnym Zespołu Szkół w Ińsku na rok szkolny 2016/2017 (Druk nr 5).

5. Zapoznanie się z informacją Zespołu Szkół w Ińsku na temat letniego wypoczynku dla dzieci i młodzieży szkolnej (Druk nr 6).

6. Sprawozdanie z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2015 rok:

 1. przedstawienie sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2015 rok wraz ze sprawozdaniami finansowymi za 2015 rok (Druk nr  7 i 8 sprawozdania Radni otrzymali dnia  25  kwietnia 2016 roku),
 2. przedstawienie informacji o stanie mienia komunalnego (załącznik do sprawozdania z wykonania budżetu),
 3. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej o sprawozdaniu z wykonania budżetu Gminy Ińsko za 2015 rok (druk nr 9 - Radni otrzymali opinię dnia  25 kwietnia 2015 roku),
 4. zapoznanie się z wnioskiem Komisji Rewizyjnej Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie udzielenia absolutorium Burmistrzowi Ińska z tytułu wykonania budżetu za 2015 rok (druk nr 10),
 5. zapoznanie się z opinią Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie o wniosku Komisji Rewizyjnej (druk nr 11),
 6. wypracowanie opinii Komisji Spraw Społecznych i Komisji Rozwoju Gospodarczego Rady Miejskiej w Ińsku.  

7. Zaopiniowanie projektów uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

 1. przyjęcia oceny zasobów pomocy społecznej na rok 2015 dla Gminy Ińsko (Druk nr 13),
 2. przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2016-2018 (druk nr 14),
 3. przyjęcia Gminnego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie oraz Ofiar Przemocy na lata 2016-2020 (Druk nr 15),
 4. wyrażenia zgody na zbycie udziału nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (druk nr 16),
 5. zmiany Regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Ińsko (Druk nr 17),
 6. zmiany szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną przez właścicieli nieruchomości  opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi (Druk nr 18),
 7. przystąpienia do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Miasta i Gminy Ińsko (druk nr 19),
 8. przystąpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Ińsko obręb I i obręb II (Druk nr 20),
 9. zmian budżetu i zmian w budżecie na 2016 rok (druk nr 21).   

8. Wniosek mieszkańców miejscowości Ścienne o odwołanie Sołtysa Sołectwa Ścienne:

- wypracowanie opinii i projektu uchwały Rady Miejskiej w Ińsku.

9. Dyskusja nad zmianą Statutu Gminy Ińsko.

10.  Sprawa odwołania od Uchwały Rady Miejskiej w Ińsku nr XII/69/2015 Rady Miejskiej w Ińsku w sprawie wyboru metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty i ustalenia stawki opłaty za pojemnik (Druk nr 22).

11. Wyznaczenie przedstawiciela do Rady Programowej Ińskiego Centrum Kultury.

12. Zakończenie obrad.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kwiecień 15-06-2016 09:38
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 15-06-2016
Ostatnia aktualizacja: - 15-06-2016 09:38