Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXI/140/2005 w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach Gminy Ińsko


UCHWAŁA Nr XXI / 140 / 2005

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 31 marca 2005 roku

w sprawie Regulaminu wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach Gminy Ińsko

Na podstawie art. 30 ust. 6 i art. 54 ust. 7 ustawy z dnia 26 stycznia 1982 roku Karta Nauczyciela (Dz. U. z 2003 r Nr 118, poz.1112, Nr 137, poz.1304, Nr 90, poz.844, Nr 203, poz.1966, Nr 213, poz.208; Dz. U. z 2004 r Nr 96, poz. 959, Nr 179, poz.1845 ); art. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz. U z 2001 r nr 142, poz. 1591; z 2001 r nr 23 , poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz 984, nr 153, poz,1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r nr 80 poz.717, nr 162 poz.1568, z 2004 r Nr 102, poz.1055, nr 116, poz. 1203), uchwala się co następuje:

§ 1. Uchwala się „Regulamin wynagradzania nauczycieli zatrudnionych w szkołach Gminy Ińsko” stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ińsko.

§ 3. Traci moc uchwała Nr XV/120/2000 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 26 września 2000 roku w sprawie przyjęcia regulaminu wynagradzania nauczycieli.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego z mocą obowiązującą od
1 stycznia 2005 r.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Witold Ratkowski

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 19-05-2005 14:37
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 19-05-2005
Ostatnia aktualizacja: - 19-05-2005 14:37