Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Dnia 29 grudnia 2016 roku

o godzinie 11:00 w Sali konferencyjnej

Urzędu Gminy i Miasta Ińsko odbędzie się

dwudziesta drugaSesja VII Kadencji Rady Miejskiej w Ińsku.

 

Serdecznie zapraszamy mieszkańców Gminy i Miasta do wzięcia udziału w posiedzeniu.  

 

Porządek obrad

dwudziestej drugiej Sesji Rady Miejskiej

zwołanej na dzień 29 grudnia 2016 roku (czwartak) o godz. 11:00 w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Ińsko

 

  1. Sprawy regulaminowe:
  1. otwarcie posiedzenia, powitanie radnych i gości zaproszonych oraz stwierdzenie prawomocności obrad,
  2. ustalenie porządku obrad,
  3. przyjęcie protokołu z  sesji Rady Miejskiej w Ińsku z 17 listopada 2016 roku.
  1. Informacja Burmistrza z działalności międzysesyjnej oraz realizacji wniosków złożonych na poprzednich posiedzeniach.
  2. Interpelacje i zapytania Radnych i Sołtysów.
  3. Podjęcie uchwał Rady Miejskiej w sprawie:

a) uchwalenia budżetu Gminy Ińsko na 2017 rok (projekt uchwały przekazano dla Radnych dnia15 listopada 2016 roku)

po uprzednim:

- odczytaniu projektu uchwały budżetowej wraz z uzasadnieniem przez Burmistrza lub osobę przez niego wyznaczoną,

- odczytaniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej o projekcie uchwały budżetowej (opinie dostarczono dla Radnych podczas wspólnego posiedzenia Komisji w dniu 15 grudnia 2015 roku),

-  odczytaniu opinii komisji stałych Rady przez jej przewodniczących lub wyznaczonych  członków komisji,

- przedstawieniu stanowiska Burmistrza do wniosków zawartych w opiniach komisji stałych,

- odczytaniu propozycji wniosków zgłoszonych przed rozpoczęciem sesji przez radnych i nieuwzględnionych w projekcie budżetu,

- przedstawieniu autopoprawek Burmistrza Ińska do projektu uchwały,

- dyskusją nad projektem budżetu,

- głosowaniu wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza Ińska,

- głosowaniu wniosków komisji stałych Rady nie uwzględnionych przez Burmistrza w autopoprawce  oraz pozostałych zgłoszonych wniosków,

- głosowanie projektu uchwały.

b) uchwalenia wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2017-2025 (projekt uchwały przekazano dla Radnych dnia 15 listopada 2016 roku)

po uprzednim:

- przedstawieniu opinii Regionalnej Izby Obrachunkowej w Szczecinie (opinie dostarczono dla Radnych  dnia 15 grudnia 2016 roku),

- przedstawieniu opinii Komisji Rady Miejskiej w Ińsku,

- przedstawieniu autopoprawek Burmistrza Ińsko do projektu uchwały,

- dyskusją,

-  głosowaniu wniesionych propozycji autopoprawek Burmistrza Ińska,

- głosowanie projektu uchwały,

c) zatwierdzenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych i Przeciwdziałania Narkomanii na rok 2017 (druk nr 1)

d) zmiany uchwały nr XII/68/2015 Rady Miejskiej w Ińsku z dnia 5 listopada 2015 roku w sprawie przyjęcia „Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla Gminy Ińsko” (druk nr 2),

e) wyrażenia zgody na nabycie prawa własności nieruchomości w drodze darowizny (druk nr 3),

f) wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości w drodze przetargu ustnego nieograniczonego (druk nr 4).

g) zmian budżetu i zmian w budżecie na 2016 rok (druk nr 5),

h) uchwalenia zmiany wieloletniej prognozy finansowej Gminy Ińsko na lata 2016-2025 (druk nr 6).

       5. Odpowiedzi na zapytania i interpelacje Radnych i Sołtysów.

  1. Wolne wnioski.
  2. Komunikaty i informacje. 
  3. Zakończenie obrad.

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Monika Kwiecień 22-12-2016 11:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 22-12-2016
Ostatnia aktualizacja: Monika Kwiecień 22-12-2016 12:06