Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Uchwała Nr XXII/149/2005 w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej


Uchwała Nr XXII / 149 / 2005

Rady Miejskiej w Ińsku

z dnia 18 maja 2005 roku

w sprawie ustalenia opłaty administracyjnej

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r o samorządzie gminnym (Dz U z 2001 r nr 142, poz. 1591; z 2001 r nr 23 , poz.220, nr 62, poz.558, nr 113, poz 984, nr 153, poz,1271, nr 214, poz. 1806; z 2003 r nr 80 poz.717, nr 162 poz.1568,
z 2004 r Nr 102, poz.1055,nr 116, poz.1203),w związku art. 18 i 19 pkt 1 lit. d ) ustawy
z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (Dz. U. z 2002 r. Nr 9, poz. 84, Nr 200, poz. 1683; z 2003 r. Nr 96, poz.874, Nr 110,poz.1039,Nr 188, poz.1840; Nr 200 poz.1953 i Nr 203 , poz. 1966 oraz z z 2004 r, Nr 92, poz.880 i 884, Nr 96, poz.959, Nr 123, poz.1291) uchwala się , co następuje:

§ 1. Ustala się opłatę administracyjną za wydanie wypisu i wyrysu ze studium lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w wysokości 50 zł.

§ 2. Opłatę administracyjną określoną w § 1 pobiera się z chwilą wydania wypisu

i wyrysu ze studium lub planu, o których mowa w § 1.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Gminy i Miasta Ińsko.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Zachodniopomorskiego.

Przewodniczący

Rady Miejskiej w Ińsku

Witold Ratkowski

Uzasadnienie:

Rada Miejska może wprowadzić opłatę administracyjną za czynności urzędowe wykonywane przez organ gminy (burmistrza), jeżeli te czynności nie są objęte przepisami o połacie skarbowej. Stawka opłaty administracyjnej nie może przekroczyć 199,50 zł.

W przepisach o opłacie skarbowej nie uwzględniono takiej czynności, więc podjęcie uchwały uważam za zasadne.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Katarzyna Włoczka 28-06-2005 14:03
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 28-06-2005
Ostatnia aktualizacja: - 28-06-2005 14:03