Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy i Miasta w Ińsku
System eBoi

eBoi
Jak załatwić sprawę?

Nabór na stanowisko Asystent Rodziny

 Ośrodek Pomocy Społecznej w Ińsku ogłasza nabór na stanowisko

Asystent rodziny

 

Zakres wykonywanych działań:

1. Diagnozowanie podstawowych problemów i potrzeb występujących w rodzinie;

2. Opracowanie planu pomocy rodzinie i realizacja zadań w nim zawartych;

3. Prowadzenie poradnictwa i wsparcia w zakresie możliwości rozwiązywania problemów występujących w rodzinie i wypełnianiu ról społecznych zgodnie z ogólnie przyjętymi normami społecznymi;

4. Indywidualna praca z dzieckiem i edukacja np. organizowania czasu wolnego dzieci i rodziców;

5. Udzielanie pomocy rodzinie w poprawie ich sytuacji życiowej, w tym w znalezieniu pracy, podnoszeniu kwalifikacji zawodowych oraz zdobywaniu umiejętności prawidłowego prowadzenia gospodarstwa domowego;

6. Prowadzenie dokumentacji z zakresu powierzonych zadań;

7. Współpraca z pracownikiem socjalnym OPS Ińsko oraz innymi jednostkami działającymi na rzecz rodziny.

 

Opis planowanych działań:

1. Wymiar czasowy: 80 h miesięcznie.

2. Miejsce wykonywanych działań: miejsce zamieszkania rodziny objętej wsparciem i siedziba OPS;

3. Godziny wykonywanego wsparcia: uzgadniane indywidualnie z rodziną;

4. Planowany termin realizacji działań: od dnia podpisania umowy do 31 grudnia 2017r.;

5. Proponowana forma zatrudnienia: umowa zlecenie

 

Wymagania:

1. Wykształcenie wyższe na kierunku pedagogika, psychologia, socjologia, nauki o rodzinie, praca socjalna lub inne wyższe uzupełnione szkoleniem z zakresu pracy z dziećmi lub rodziną;

2. Wykształcenie średnie - konieczne udokumentowany co najmniej 3 – letni staż pracy z dziećmi lub rodziną;

3. Niekaralność;

4. Wypełnianie ewentualnego obowiązku alimentacyjnego;

5. Posiadanie pełnej władzy rodzicielskiej w stosunku do swoich dzieci;

6. Doświadczenie w pracy z rodziną w środowisku;

7. Dyspozycyjność i umiejętność organizowania pracy z rodziną.

 

Oferty zawierające:

1. CV;

2. Kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie, kwalifikacje zawodowe i doświadczenie;

3. Oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych (zgodnie z Ustawą z dnia 29.08.1997 roku o Ochronie Danych Osobowych; tekst jednolity: Dz. U. 2016 r. poz. 922);

4. Oświadczenie, że kandydat nie jest i nie był pozbawiony władzy rodzicielskiej oraz władza rodzicielska nie jest zawieszona ani ograniczona;

5. Oświadczenie, że kandydat wypełnia obowiązek alimentacyjny - w przypadku gdy taki obowiązek wynika z tytułu egzekucyjnego;

6. Oświadczenie, że kandydat nie był skazany prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

Dokumenty prosimy składać w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Nabór na asystenta rodziny”, osobiście w Ośrodku Pomocy Społecznej w Ińsku  ul. Boh. Warszawy 38  , 73 – 140 Ińsko lub przesłać pocztą w terminie do 04.04.2017r. - decyduje data wpływu.

 

Kierownik OPS Ińsko

Beata Kościańska

 

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Michał Kupczyński 21-03-2017 14:14
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 21-03-2017
Ostatnia aktualizacja: - 21-03-2017 14:14