herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

WYKAZ nr 9/2017 nieruchomości stanowiących własność Gminy Ińsko przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

Wywieszono na tablicy informacyjnej oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu – www.bip.insko.pl

w dniu 28 kwietnia 2017 roku

 

WYKAZ nr 9/2017

nieruchomości stanowiących własność Gminy Ińsko

przeznaczonych do dzierżawy w drodze bezprzetargowej

 

 

Lp.

 

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji oraz księgi wieczystej.

Powierzchnia nieruchomości przeznaczonej do dzierżawy.

 

 

Opis nieruchomości.

 

Przeznaczenie nieruchomości i sposób jej zagospodarowania.

 

Termin zagospodarowania nieruchomości.

 

Wysokość opłaty – czynsz za dzierżawę

(kwota netto).

 

Terminy wnoszenia opłat. Zasady aktualizacji opłat.

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

Ińsko obręb I ul. Bohaterów Warszawy 22

część działki numer geodezyjny 81

o powierzchni 0,1427 ha

Numer księgi wieczystej –

SZ1T/00117530/0

 

 

 

4,8 m2

powierzchnia tablicy informacyjnej

(reklamy)

 

 

 

 

 

Symbol użytku działki:

Bi

(inne tereny zabudowane)

 

 

 

Działka położona na terenie, dla którego obowiązuje miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego.

 

Zagospodarowanie:

umieszczenie tablicy informacyjnej (reklamy) o wymiarach: 1,60m szerokość x 3,00m wysokość

 

 

 

 

 

 

 

 

Dzierżawa do dnia 30 grudnia

2019 roku

 

Roczna stawka za dzierżawę: 250,00 zł za pierwszy m2 powierzchni tablicy plus 50,00 zł za każdy kolejny m2 plus obowiązujący podatek VAT.

 

Roczny czynsz za dzierżawę:

440,00 zł

 

 

 

 

Czynsz z tytułu dzierżawy płatny w dwóch równych ratach do 31 marca i 30 września każdego roku trwania umowy.

Waloryzacja opłaty*

 

 

 

* Waloryzacja na podstawie średniorocznego wskaźnika cen towarów i usług konsumpcyjnych za rok poprzedni, zgodnie z obwieszczeniem Prezesa Głównego Urzędu Statystycznego począwszy od 01 stycznia 2018 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Janczak 17-05-2017 09:58
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2017
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2017 09:58