herb BIP - Urząd Gminy i Miasta w Ińsku

www.insko.pl

WYKAZ nr 8/2017 nieruchomości stanowiących własność Gminy Ińsko przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego oraz w drodze bezprzetargowej

Wywieszono na tablicy informacyjnej oraz zamieszczono na stronie internetowej Urzędu – www.bip.insko.pl

w dniu 25 kwietnia 2017 roku

 

WYKAZ nr 8/2017

nieruchomości stanowiących własność Gminy Ińsko

przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

oraz w drodze bezprzetargowej

 

 

Lp.

 

 

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji oraz księgi wieczystej.

 

 

Powierzchnia nieruchomości.

 

Opis nieruchomości.

Uzbrojenie terenu.

 

Przeznaczenie nieruchomości  w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia budowy.

 

 

Forma sprzedaży nieruchomości.

 

 

Cena nieruchomości

(kwota netto)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

miejscowość Ciemnik 23

obręb Ciemnik gmina Ińsko

 

działka numer geodezyjny 353

 

Księga wieczysta: SZ1T/00126690/5

 

Symbol użytków działki w ewidencji gruntów: RV

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

300 m2

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość gruntowa, zlokalizowana jest w centralnej części miejscowości Ciemnik. Dojazd do działki odbywa się z działki drogowej gruntowej, w bliskiej odległości od drogi wojewódzkiej nr 151. Działka o regularnym, prostokątnym kształcie. Położona na terenie w zasięgu urządzeń infrastruktury technicznej – sieci: wodociągowej, energetycznej.

 

 

 

 

 

 

 

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

 

W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Ińsko” z 30.12.2008r., działka numer geodezyjny 353 objęta jest zapisem: Zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa o małej intensywności.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie dotyczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż na własność.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

5000.00 zł

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

miejscowość Czertyń 16

obręb Czertyń gmina Ińsko

 

działka numer geodezyjny 106

 

Księga wieczysta: SZ1T/00126691/2

 

Symbol użytków działki w ewidencji gruntów: Bi

 

 

 

 

 

 

 

600 m2

 

 

 

Działka zabudowana jest budynkiem oświaty (świetlica środowiskowa). Dojazd do działki odbywa się bezpośrednio z drogi utwardzonej asfaltem. Sieci: wodociągowa, energetyczna.

 

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

W „Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego Gminy i Miasta Ińsko” z 30.12.2008r., działka numer geodezyjny 106 objęta jest zapisem: Zabudowa mieszkaniowa i zagrodowa o małej intensywności.

 

 

 

 

 

 

 

Nie dotyczy.

 

 

 

 

 

Sprzedaż na własność.

 

 

 

 

 

 

27.500,00 zł

 

 

 

 

Lp.

 

 

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji oraz księgi wieczystej.

 

 

 

Powierzchnia użytkowa lokalu.

 

 

Opis nieruchomości.

Uzbrojenie terenu.

 

Przeznaczenie nieruchomości  w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia budowy.

 

 

 

Forma sprzedaży nieruchomości.

 

 

 

Cena nieruchomości

(kwota netto)

 

 

Uwagi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.

 

 

 

 

 

 

Linówko 5/1

obręb Linówko

gmina Ińsko

 

działka o numerze geodezyjnym 153/3

o pow. 1.032 m2

 

Księga wieczysta: SZ1T/00122551/1

 

Symbol użytków działki

w ewidencji gruntów:

RIIIb, Br-RIIIb

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

59,93 m2

 

Nieruchomość zabudowana budynkiem mieszkalnym w zabudowie bliźniaczej oraz jednym budynkiem gospodarczym. Lokal mieszkalny, położony w budynku mieszkalnym, składa się z 1 pokoju, kuchni, łazienki z WC, korytarza – położonych na parterze budynku oraz 2 pokoi, łazienki z WC, korytarza – położonych na poddaszu budynku.

Do lokalu przynależą:

1 piwnica o pow. użytkowej 14,50 m2,

1 budynek gospodarczy o pow. użytkowej 10,85 m2.

Lokal wyposażony w instalację: elektryczną, wodociągową, kanalizacyjną, centralnego ogrzewania etażowego.

 

 

 

 

 

 

 

Brak obowiązującego planu zagospodarowania przestrzennego.

 

Zgodnie z planem obowiązującym do dnia 31.12.2003r., działka numer geodezyjny 153/3 przeznaczona była pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie dotyczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż na własność.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

27.900,00 zł

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż na rzecz dotychczasowego najemcy.

 

 

 

Lp.

 

 

 

Oznaczenie nieruchomości wg ewidencji oraz księgi wieczystej.

 

 

 

 

Powierzchnia nieruchomości.

 

Opis nieruchomości.

Uzbrojenie terenu.

 

Przeznaczenie nieruchomości  w planie zagospodarowania przestrzennego.

 

 

Termin rozpoczęcia i zakończenia budowy.

 

 

 

Forma sprzedaży nieruchomości.

 

 

 

Cena nieruchomości

(kwota netto)

 

 

Uwagi.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.

 

 

 

 

 

Ińsko obręb I

ul. Młynarska

 

działka o numerze geodezyjnym 190/5

 

Księga wieczysta: SZ1T/00113166/9

 

Symbol użytków działki

w ewidencji gruntów:

B – tereny mieszkaniowe

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

162 m2

 

 

 

 

 

 

Nieruchomość położona jest w północnej części miasta Ińsko. Działka nie posiada bezpośredniego dostępu do drogi publicznej.

Działka o regularnym, prostokątnym kształcie. Dostęp do infrastruktury: wodno-kanalizacyjnej, energetycznej.

 

Zgodnie z obowiązującym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego działka 190/5 położona jest na terenach oznaczonych symbolem:

 

86MW,U,Ut.

 

Zapis 86MW,U,Ut. oznacza:

 

Teren zabudowy mieszkaniowej wielorodzinnej, teren zabudowy usługowej, teren zabudowy usługowej turystyki – zabudowa wolnostojąca.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nie dotyczy.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Sprzedaż na własność.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

11.600,00 zł

 

 

 

Nieruchomość zostanie sprzedana jako niezbędna do poprawienia warunków zagospodarowania nieruchomości przyległej, położonej w obrębie I miasta Ińsko, zawartej w działce numer geodezyjny 193.

 

Osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości, na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i pkt 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U. z 2016 r., poz. 2147 z późn. zm.), winny złożyć wniosek o jej nabycie w terminie 6 tygodni, licząc od dnia wywieszenia wykazu. Okres 6 tygodni upływa z dniem 06 czerwca 2017 roku.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Maciej Janczak 17-05-2017 09:59
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: 17-05-2017
Ostatnia aktualizacja: - 17-05-2017 09:59